dansk

DanDokCenter - Organisations

Vandret blå linie

Universities

Aalborg

Aalborg Universitet, Afdeling for Kommunikationsteknologi

Aalborg Universitet, Human Centered Informatics

Aalborg Universitet, Language Knowledge and Formalisation

Aalborg Universitet, Laboratorium for Sprogteknologi

Aalborg Universitet, Kaj Munk Forskningscenter

Aarhus

Aarhus Universitet, Datalogisk Institut

Handelshøjskolen i Århus, Center for Leksikografi

Kolding

Syddansk Universitet, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

København

Danmarks Tekniske Universitet, Computer Science and Technology

Handelshøjskolen i København, Institut for Datalingvistik

Handelshøjskolen i København, Center for Computational Modelling of Language (CMOL)

Handelshøjskolen i København, Institut for Engelsk

IT-University

Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Odense

Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet, Laboratoriet for Naturlige Interaktive Systemer

Roskilde

Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Other institutions, research councils, foundations, other licensers, networks and associations

Other institutions

Dansk Sprognævn

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Research Councils, fondations, other licensers and programmes

Forskningsstyrelsen

Danmarks Grundforskningsfond

NordForsk

Nordplus Sprog

Networks

SPINN Nordisk Netværk om Sprogteknologi og Informationssøgning.

Nomen Nescio Nordisk netværk om navnegenkendelse.

NorDokNet Nordisk netværk for dokumentationscentre for sprogteknologiske forskningsresultater.

i3net European Network of Excellence for Intelligent Information Interfaces.

MUMIN Nordic Network for Multimodal Interfaces.

ScandSum Summarization network in Scandinavia.

Norna Datafangst ved hjælp af en tværsproglig, nordisk søgemaskine.

NorFa CALL Net Nordic Network about computer aided teaching in Nordic languages

Terminologigruppen "Umbrella organisation" for all terminology activities in Denmark.

Nordtalk Corpus based research on spoken language

FOVITS Forskningsbaseret Videreuddannelse i IT og Sprog (Research based supplementary education in IT and Language).

VISPP Variation in speech production and speech perception

Associations

Danish associations

DALF - Dansk Datalingvistisk Forening  http://cpk.auc.dk/dalf/

DANTERMbrugergruppen - Danmark Forening der har til formål at støtte oprettelse, drift og vedligeholdelse af terminologiske databaser http://www.dantermbrugergruppen.dk

"Datalingvistik.dk" - Erhvervsorienterede datalingvister

International associations

EACL - European Chapter of ACL  http://www.eacl.org//

EAMT - European Asscociation for Machine Translation http://www.eamt.org

ELDA - Evaluations and Language Resources Distribution Agency http://www.elda.fr

ELRA - European Language Resources Association http://www.elra.info/

ELSNET - European Network in Language and Speech http://www.elsnet.org

EURALEX - European Association for Lexicography http://www.ims.uni-stuttgart.de/euralex

IALB - International Association "Language and Business" http://www.kwa.unisg.ch/sprachlabor/ialb/

LDC - Linguistic Data Consortium  http://www.ldc.upenn.edu

LISA - Localisation Industry Standards Association http://www.lisa.org

Trade organisations

Kommunikation og Sprog

Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation
Lodret blå linie

SiteSeeker logo

Information


* Home

* Information and knowledge
What is human language technology, examples of use and useful links

* Projects Links to research projects

* Companies Developers and suppliers

* Products Commercial products

* Linguistic resources Dictionaries, corpora

* Research systems Prototypes

* Communication and interaction Events and conferences, next network meetingNorDokNet-logo

Vandret blå linie
Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi (DanDokCenter)
Center for Sprogteknologi
Njalsgade 80 - DK-2300 KBH S - Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089 - webmaster@cst.dk