English

DanDokCenter - Organisationer

Vandret blå linie

Universiteter

Aalborg

Aalborg Universitet, Afdeling for Kommunikationsteknologi

Aalborg Universitet, Human Centered Informatics

Aalborg Universitet, Language Knowledge and Formalisation

Aalborg Universitet, Laboratorium for Sprogteknologi

Aalborg Universitet, Kaj Munk Forskningscenter

Aarhus

Aarhus Universitet, Datalogisk Institut

Handelshøjskolen i Århus, Center for Leksikografi, MEDVID

Kolding

Syddansk Universitet, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

København

Danmarks Tekniske Universitet, Computer Science and Technology

Handelshøjskolen i København, Institut for Datalingvistik

Handelshøjskolen i København, Center for Computational Modelling of Language (CMOL)

Handelshøjskolen i København, Institut for Engelsk

IT-Universitetet

Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Odense

Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet, Laboratoriet for Naturlige Interaktive Systemer

Roskilde

Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, Journalistik og DatalogiAndre institutioner, forskningsråd og fonde, andre bevillingsmyndigheder, netværk, foreninger, aktører

Andre institutioner

Dansk Sprognævn

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Forskningsråd, fonde, bevillingsmyndighed og programmer

Forskningsstyrelsen

Danmarks Grundforskningsfond

NordForsk

Nordplus Sprog

Netværk

SPINN Nordisk Netværk om Sprogteknologi og Informationssøgning

Nomen Nescio Nordisk netværk om navnegenkendelse

NorDokNet Nordisk netværk for dokumentationscentre for sprogteknologiske forskningsresultater

i3net European Network of Excellence for Intelligent Information Interfaces

MUMIN Nordic Network for Multimodal Interfaces

ScandSum Summarization network in Scandinavia

Norna Datafangst ved hjælp af en tværsproglig, nordisk søgemaskine

Terminologiparaplyorganisation for alle terminologiaktiviteter i Danmark

NorFa CALL Net Nordisk netværk om computerstøttet undervisning i nordiske sprog

Nordtalk Corpus based research on spoken language

FOVITS Forskningsbaseret Videreuddannelse i IT og Sprog

VISPP Variation in speech production and speech perception
Faglige foreninger

Danske foreninger

DALF - Dansk Datalingvistisk Forening  http://cpk.auc.dk/dalf/

DANTERMbrugergruppen - Danmark Forening der har til formål at støtte oprettelse, drift og vedligeholdelse af terminologiske databaser http://www.dantermgruppen.dk

"Datalingvistik.dk" - Erhvervsorienterede datalingvister

Udenlandske foreninger

EACL - European Chapter of ACL  http://www.eacl.org//

EAMT - European Asscociation for Machine Translation http://www.eamt.org

ELDA - Evaluations and Language Resources Distribution Agency http://www.elda.fr

ELRA - European Language Resources Association http://www.elra.info/

ELSNET - European Network in Language and Speech http://www.elsnet.org

EURALEX - European Association for Lexicography http://www.ims.uni-stuttgart.de/euralex

IALB - International Association "Language and Business" http://www.kwa.unisg.ch/sprachlabor/ialb/

LDC - Linguistic Data Consortium  http://www.ldc.upenn.edu

LISA - Localisation Industry Standards Association http://www.lisa.org

Andre faglige aktører

Kommunikation og Sprog

Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation
Lodret blå linie

SiteSeeker logoInformation


* Forside

* Sprogteknologi Information og viden
Hvad er sprogteknologi, eksempler på anvendelser og nyttige links

* Projekter Links til forskningsprojekter

* Virksomheder Udviklere og leverandører

* Produkter Kommercielle Produkter

* Lingvistiske ressourcer   F.eks. ordbøger og korpora

* Forskningssystemer   Prototyper

* Nyheder Arrangementer og konferencer, kalender for Norden, næste netværks- møde


NorDokNet-logo

Vandret blå linie
Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi (DanDokCenter)
Center for Sprogteknologi
Njalsgade 80 - DK-2300 KBH S - Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089 - webma ster@cst.dk