English

DanDokCenter - Projekter

Vandret blå linie

Generel sprogteknologi

EUROMAP Surveying Language Engineering opportunities in Europe, april 2003

DanDokCenter Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi maj 2005

ELSNET 1-4 European Network of Excellence in Human Language Technologies 2005

ISLE International Standards for Language Engineering december 2002

Talegenkendelse

indtal.dk en begrænset dansk talegenkender, der sætter bevægelseshæmmede i stand til at navigere på nettet

Multistream Speech Recognition april 2003

Acoustic/phonetic modelling with Bayesian networks april 2003

Recognition of Names & Numbers april 2003

Odense online maj 2003

Posh Perceived Quality of Services in Heterogeneous Networks 2006

Talesyntese

The Danish Research Ministry's initiative on synthetic speech med deltagelse af bl.a CPK,og IAAS april 2003

Adgangforalle Projekt om oplæsning fra internettet 2006

Talebaserede dialog-systemer

TriaDis Trials on Distributed speech recognition for mobile network embedded voice-controlled services april 2003

Distributed spoken dialogue systems over the mobile network (DSD) 2001

DISC Spoken Language Dialogue Systems and Components 2001

EFS - Feasibility study on spoken language dialogue systems in Danish

Vacation Money Expert - Commercial Danish Spoken language Dialogue Project 2002

Ordbøger

LEXADV Adverbiers leksikalske beskrivelse i dansk, norsk og svensk, 2005

STO En stor dansk SprogTeknologisk Ordbog 2004

Omverdensviden i leksikon (Delprojekt under OMNIS)

Odense Valency Dictionary - A man and machine readable valency dictionary of Danish verbs

NORDLIST Et webbaseret opslagsværk hvor man kan slå ord og begreber op som vedrører højere uddannelsesanstalter i de nordiske sprog 2004

DanPO Dansk fonetisk-ortografisk ordbog 2005

Terminologi

IATE Services for the Development of an Interactive Terminology Database System 2001

MEDVID Videndeling, formidling og kommunikation inden for det medikotekniske og sundhedsvidenskabelige område august 2006

Grammatikker

VISL-Centret Visual Interactive Syntax Learning 2006

Ph.d-projekt En formel leksikalsk analyse af danske adjunkt-adverbier 2004

VIA Visuel Interaktiv Analyse. Edb-baseret undervisningsværktøj til træning af grammatisk analyse (en artikel om emnet) 1998

Dansk dependenstræbank Syntaktisk analyse af dansk ved hjælp af en dansk dependenstræbank

Parallelle datamatiske grammatikker for dansk og norsk, koordineret af Handelshøjskolen i København

Parsing

PaNoLa (Parsing Nordic Languages) NORFA-funded Nordic Constraint Grammar project, no project web site yet, but the Danish grammar is accessible. 2004

Træbanker

Arboretum

Resumering

Automatisk resumering december 2003

Semantik

NORDSEM - Komparativ semantik for nordiske sprog og engelsk

Vidensrepræsentation

OMNIS - Metoder til repræsentation og anvendelse af omverdensviden i natursprogssystemer

TermTyp - Principper og metoder til opbygning og indkodning af begrebssystemer ved hjælp af typespecificerede trækstrukturer (Delprojekt under OMNIS)

CAOS - Computer-Aided Ontology Structuring

Maskinoversættelse

PaTrans Unification-based MT system for translating English patents to Danish

Portuguese - Danish VISL maskinoversættelssystem 2006

Danish - Esperanto VISL maskinoversættelssystem 2006

Informationssøgning

OntoQuery Ontology-based Querying - indholdsbaseret informationssøgning, bl.a med en NP-genkender juli 2003

Discovery and use of associations An approach to database querying based on fuzzy evaluation of queries

Flexible Search in DanBib

User profiling Automatically collect a user profile from the user's behaviour in the query-answering dialogue

Query relaxation from taxonimies

Hypothetical queries

Fuzzy Query Weakening

Dynamic fuzzy terms Application of dynamic fuzzy terms in access to databases

BookHouse on WWW

VID Viden- og Dokumenthåndtering med sprogteknologi 2004

Emdros Databaseværktøj til anayserede eller annonterede tekster 2005

Multimodale systemer

Multi Modal Systems 2003

DMM Distributed Multimedia Technologies and Applications (se under Research projects)

Staging The Staging of 3D worlds. Sprog i virtuelle verdener 2001

DARPA Communicator Platforms and applications in spoken language and multimodal dialogue systems 2003

NITE Natural Interactivity Tools Engineering. Development of a best practice workbench for multi-level/cross-level annotation of natural interactivity data 2003

Ph.d-projekt: Integration of Stochastic Methods and Language Models in Multimodal Interaction.

Ph.d-projekt: Rehabilitation of Dyslexics Using Language Technology and Multimodal Techniques

Brugergrænseflade

CHMI Centre for Human-Machine Interaction (se under Research projects) 2002

DEVISE Centre for Experimental System Development 2000

WorkSPACE Distributed Work support through component based SPAtial Computing Environments (se under Research projects) 2005

Today's Stories Wearables and video story editing by/for small school children 2000

VICO Virtual Intelligent CO-driver 2004

DIWA Design and use of Interactive Web Applications 2003

Undervisningsprogrammer

VISL Games VISL offers a wide range of grammar teaching tools used at Danish Universities and schools 2006

Interactive Grammar teaching with visual trees 2006

Copenhagen Tree Tracer Undervisningsværktøj til CFG- og PATR-baseret parsing

Kortlægning

Automatisk produktion af data Vurdering af automatiske metoder til produktion af metadata 2001

Validering af ressourcer

ELRA's WLR Validation Centre: Validering af skrevne ressource

Netværk

Netværksprojekter


Lodret blå linie

SiteSeeker logo

Information

* Forside

* Sprogteknologi  Information og viden
Hvad er sprogteknologi, eksempler på anvendelser og nyttige links

* Virksomheder Udviklere og leverandører

* Organisationer Sprogteknologiske forsknings- institutioner, netværk, faglige foreninger, forskningsråd, mv.

* Produkter Kommercielle Produkter

* Lingvistiske ressourcer  F.eks ordbøger og korpora

* Forskningssystemer   Prototyper

* Nyheder Arrangementer og konferencer, kalender for Norden,  kalender for Norden, næste netværks- mødeNorDokNet-logo

Vandret blå linie
Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi (DanDokCenter)
Center for Sprogteknologi
Njalsgade 80 - DK-2300 KBH S - Tlf: +45 35329090 - webmaster@cst.dk