English

NorDokNet

Vandret blå linie

NorDokNet-logo

Nordisk netværk for dokumentationscentre for sprogteknologi

Nordisk netværk for dokumentationscentre for sprogteknologi er et samarbejde mellem dokumentationscentre for sprogteknologi  i Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland.

Formålet med disse centre er at sikre, at kommende, og i så stort omfang som muligt også hidtidige, forskningsresultater, tekstsamlinger, værktøjer etc. inden for det sprogteknologiske område er tilgængelige og kan genanvendes. Forskningsresultater skal så vidt muligt gøres tilgængelige både på nationalt og internationalt plan.

I Danmark er dokumentationscentret for sprogteknologis etableret i form af Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi (DanDokCenter). Dette center er placeret ved Center for Sprogteknologi (CST), som samtidig er leder af NorDokNet.

Dokumentationscentrene er en aktivitet under Nordisk sprogteknologisk forskningsprogram, som er et 5-årigt forskningsprogram initieret af Nordisk Ministerråd. En programkomité udpeget af Nordisk Ministerråd har det overordnede ansvar for programmet, som administreres af Nordisk forskerutdanningsakademi (NordForsk).

Netværkets kontaktperson er souschef ved Center for Sprogteknologi Hanne Fersøe. E-post: hanne @ cst.dk

nordisk_forskerutdanningsak

Lodret blå linie

Nyheder

Nyt projekt om tekstning af direkte TV-udsendelser for døve

Brug Site Seeker til at søge efter informationer

Links til sider om Sprogteknologi i de baltiske lande

Første danske bog om dansk sproteknologi Center for Sprogteknologi har udgivet 'Sprogteknologi i dansk perspektiv'

Proceedings fra NODALIDA 2006 er nu tilgængelige

Se hjemmesiden for den Nordiske forskerskole i sprogteknologi

Læs om det Nordiske netværk, NorFa Net, som handler om computerstøttet undervisning i nordiske sprog

Nordic Treebank Network til fremme af forskningsarbejde af træbanker i de Nordiske lande


Information

Links

Language Technology World logo
  Language Technology World text
Elsnet-logo

Elsnet-logo
Vandret blå linie
Nordisk netværk for dokumentationscentre for sprogteknologi  (NorDokNet)
Center for Sprogteknologi
Njalsgade 80 - DK-2300 KBH S - Tlf: +45 35329090 - webmaster@cst.dk