English

DanDokCenter

Vandret blå linie

Velkommen til Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi

Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi skal sikre at kommende og så vidt muligt også hidtidige danske, færøske og grønlandske og lettiske forskningsresultater, tekstsamlinger, værktøjer mv. bliver kendte og tilgængelige, så de kan genanvendes både nationalt og internationalt.

Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi er placeret ved Center for Sprogteknologi (CST). Gennem identifikation og dokumentation af aktører, projekter, ressourcer mv. skal der tilvejebringes data, der tilsammen dokumenterer relevante forhold for de sprogteknologiske forskningsmiljøer.

I de øvrige nordiske lande, Island, Norge, Sverige og Finland, er der ligeledes oprettet dokumentationscentre for sprogteknologi. Et formaliseret samarbejde mellem centrene er etableret i Nordisk netværk for dokumentationscentre for sprogteknologi (NorDokNet). Dette samarbejde ledes af Center for Sprogteknologi og omfatter bl.a. afholdelse af seminarer.

Dokumentationscentrene og netværket er aktiviteter under Nordisk sprogteknologisk forskningsprogram, nu NordForsk, som er et 5-årigt forskningsprogram initieret af Nordisk Ministerråd. En programkomité udpeget af Nordisk Ministerråd har det overordnede ansvar for programmet, som administreres af Nordisk forskerutdanningsakademi (NordForsk).

nordisk_forskerutdanningsak

Kontaktpersoner på DanDokCenter er seniorforsker ved Center for Sprogteknologi Jürgen Wedekind E-post: juergen @ cst.dk og souschef Hanne Fersøe E-post: Hanne @ cst.dk


NorDokNet-logoInformation

* Sprogteknologi Information og viden
Hvad er sprogteknologi, eksempler på anvendelser og nyttige links

* Projekter Links til forskningsprojekter

* Virksomheder Udviklere og leverandører

* Organisationer Sprogteknologiske forskningsinstitutioner, netværk, faglige foreninger, forskningsråd, mv.

* Produkter Kommercielle Produkter

* Lingvistiske ressourcer   F.eks ordbøger og korpora

* Forskningssystemer Prototyper

* Kalender Arrangementer og konferencer, kalender for Norden, næste netværks- møde

Nyheder

NODALIDA 2007 Call for papers

Første svenske internationale sprogteknologi-konference

Første danske bog om dansk sproteknologi Center for Sprogteknologi har udgivet 'Sprogteknologi i dansk perspektiv'

Proceedings fra NODALIDA 2005 er nu tilgængelige

Den nyeste udgave af "Compendium of translation software" er nu tilgængelig på EAMT hjemmeside

Afprøv CST's online værktøjer

Se hjemmesiden for den Nordiske forskerskole i sprogteknologi

Rapporter

Rapport fra NLTNet-projektet om mulighed for forsættelse af de nordiske dokumentationscentre


Vandret blå linie
Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi (DanDokCenter)
Center for Sprogteknologi
Njalsgade 80 - DK-2300 KBH S - Tlf: +45 35329090 - webma ster@cst.dk