English

DanDokCenter - Lingvistiske Ressourcer

Vandret blå linie

Sproglige ressourcer

Sprogressourcer for talt sprog

Acquisition of Spoken Language Resources

BySoc Transskriptioner af uformelle samtaler med københavnere fra 1987, i alt 1,3 million løbende ord

Dansk Dialogsystemskorpus beregnet til flybilletreservationer

EUROM1 korpus for Dansk et korpus for talt sprog

Talesprogskorpora for dansk optagelser foretaget omkring Næstved og Køge

SpeechDat-Car taledatabaser for stemmedrevne teleservices og bilkørsel.

Korpus CorDiale Det Danske Dialektkorpus med transkriptioner

DanPASS Det Danske monologkorpus

Sprogressourcer for skrevet sprog

Korpus 2000 Elektronisk tekstsamling, der afspejler og dokumenterer dansk skriftsprog omkring år 2000

VISL's blandede danske korpus (dfk) Mainly transcribed Danish parliamentary discussions

Arboretum (Danish treebank) autentiske tekster samlet i perioden 1998-2002

Danish Dependency Treebank guide som beskriver principperne bag den syntaktiske analyse af sætninger i den Danske dependens træbank, inkl. dependenstrlæbank på 100.000 ord

DTAG dependency annotation tool  en lingvistisk sprogkommando-fortolker til redigering, søgning og fremvisning af dependens annoterede tekster

The Discontinuous Grammar Homepage en grammatik-formalisme i hvilken konstituent- grafer er fællesmængder af et kontinuerligt overfladetræ og af et diskontinuerligt dybtetræ

DK87-90 Korpus som semaskop-modul tekstkorpus samlet i perioden 1987-1990 fordelt på 43.000 tekstprøver med ca. 4 millioner løbende ord

Den danske ordbogs korpus som semaskop-modul bestående af ca. 4o millioner løbende ord fra periode 1983-1992

Parolekorpus tekstkorpus bestående af 1500 tekstuddrag med i alt godt 250.000 løbende ord

Berlingske 1999 korpus et uddrag

Sensevalkorpus betydningsopmærkede korpuseksempler for 100 flertydige ord på dansk

Bergenholtz' korpus hentet fra bøger, aviser og blade, ca. 3 millioner ord

Aarhus korpus Lovkorpus, ca. 1 million ord

DANword - Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk fra 1978, 1,25 million løbende ord (artikel)

Flersproglig terminologi, indenfor det mekaniske område, da-eng, da-ty, da-fr. (Eldas katalog, nr T0099)

Eurodicautom  Europa Kommissionens flersprolige termbank

Medicinsk korpus Korpus anvendt i MEDVID-projektet

Ordbøger


Danske ordbøger

Ordbog over det danske sprog i netudgave.

Den Store Danske Encyklopædi fra Gyldendal.

Ordbog over det danske Sprog, Ordnet.dk.

Politikens Store Ordbogs-cd-rom 2.1 (inkl Politikens Nudansk Ordbog, Politikens Store Fremmedordbog) Politikens Forlag

Retskrivningsordbogen Opslag i retskrivningsordbogen på nettet.

Dansk Fremmedordbog Gyldendals Elektroniske Ordbøger  

Jysk ordbog Ordbog over jysk og ømål

Leksikon for det 21. århundrede Et alternativt dansk leksikon om bla. arbejderbevægelsen, andre bevægelser, biografier m.v.

Ordliste med danske it-termer Definitioner og eksempler på brug af nogle almindelige it-ord

Den danske netordbog Gratis hjælp til ordbogsopslag

Danmarks største ordbog p.t med ca. 365.000 ord


Engelsk-Dansk/Dansk-Engelsk ordbøger

Dansk-Engelsk og Engelsk-Dansk Gyldendals Elektronisk Ordbøger

Dansk-Engelsk, Vinterberg og Bodelsen Gyldendals Elektronisk Ordbøger

Engelsk-Dansk, B. Kjærulff Nielsen Gyldendals Elektronisk Ordbøger

Medicinsk-Odontologisk Ordbog Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Clausens Teknisk ordbog Dansk-Engelsk og Engelsk-dansk Aschehoug Fakta 

Teknisk Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Teknisk Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Business Fagordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Business Fagordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Informatik ordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Informatik ordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Grafisk/digital design Ordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Grafisk/digital design Ordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Miljøordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Miljøordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Landbrug/levnedsmiddel ordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Landbrug/levnedsmiddel ordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Kemisk ordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Kemisk ordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger

Maskin- og værktøjsteknisk ordbog Dansk-Engelsk L&H Elektroniske Ordbøger

Maskin- og værktøjsteknisk ordbog Engelsk-Dansk L&H Elektroniske Ordbøger


Tysk-Dansk/Dansk-Tysk ordbøger

Dansk-Tysk og Tysk-Dansk ordbog , Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Dansk-Tysk og Tysk-Dansk ordbog , De stribede ordbøger

Bygge- og anlægsteknik Ordbog Dansk-Tysk, L&H Elektroniske Ordbøger

Bygge- og anlægsteknik Ordbog Tysk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Business Fagordbog Dansk-Tysk, L&H Elektroniske Ordbøger

Business Fagordbog Tysk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Teknisk ordbog Dansk-Tysk, L&H Elektroniske Ordbøger

Teknisk ordbog Tysk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Clausens Teknisk ordbog Dansk-Tysk og Tysk-Dansk, Aschehoug Fakta 

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Dansk-Tysk,  L&H Elektroniske Ordbøger

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Tysk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger


Fransk-Dansk/Dansk-Fransk ordbøger

Dansk-Fransk, N. Chr. Sørensen , Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Dansk-Fransk, Fransk-Dansk Blinkenberg og Høybye, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (søg på 'Fransk')

Up


Spansk-Dansk/Dansk-Spansk ordbøger

Dansk-Spansk, Spansk-Dansk, Gyldendals Elektroniske OrdbøgerSvensk-Dansk/Dansk-Svensk ordbøger

Dansk-Svensk, Svensk-Dansk, EMU - Dansk UndervisningsportalMedicinske ordbøger

Medicinordbogen MedicinOrdbogen er et netbaseret medicinfagligt videndelingsredskab


Sprogteknologi i Grønland og på Færøerne

Nedestående er rapporter som fortæller om sprogteknologi i Grønland og på Færøerne.

Sprogteknologi i Grønland

Sprogteknologi på FærøerneOnline Terminologi

Følgende links er til terminologi der inkluderer danske termer

Multilingual Glossary of technical and popular medical terms (9 sprog) http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html

Fish Glossary http://www.hafro.is/cgi-bin/ordabok/

Lodret blå linie

SiteSeeker logo

Information

* Forside

* Sprogteknologi Information og viden
Hvad er sprogteknologi, eksempler på anvendelser og nyttige links

* Projekter Links til forskningsprojekter

* Virksomheder Udviklere og leverandører

* Organisationer Sprogteknologiske forsknings- institutioner, netværk, faglige foreninger, forskningsråd, mv.

* Produkter F.eks. ordbøger og korpora

* Forskningssystemer Prototyper

* Nyheder Arrangementer og konferencer,  kalender for Norden, næste netværks- mødeNorDokNet-logo

Vandret blå linie
Dansk dokumentationscenter for sprogteknologi (DanDokCenter)
Center for Sprogteknologi
Njalsgade 80 - DK-2300 KBH S - Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089 - webmaster@cst.dk