Sprogteknologisk orddatabase over det danske sprog

Den store danske SprogTeknologiske Ordbase, STO, indeholder ordbogsdata lagret i en database og beregnet til maskinel anvendelse. Der er tale om den mest omfattende og detaljerede leksikalske datasamling på det danske marked, tilgængelig for både kommercielle og forskningsrelaterede formål.

Materialet er udarbejdet primært med sigte på sprogteknologiske anvendelser, men kan desuden udgøre en værdifuld basis for andre formål fx udarbejdelse af sprogundervisningsmateriale eller traditionelle leksikografiske projekter.

Om STO databasen

STO - online brugergrænseflade

Om brugergrænsefladen

STO i LMF-format

Adgang til materialet

Priser

Anvendelse

Om STO-projektet

Artikler om STO

Kontaktpersoner:

Videnskabelig medarbejder Sussi Olsen E-post: saolsen @ hum.ku.dk (ordbase)
Souschef Hanne Fersøe E-post: hannef @ hum.ku.dk (salg)

Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid XHTML 1.0 Strict