STO-logo

Priser for STO-data i Danmark

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

Standardudtræk

I: Ord + morfologi: 81.530 ord med morfologisk beskrivelse

II: Ord + morfologi + syntaks: 81.530 ord med morfologi, hvoraf 45.000 ord er forsynet med syntaktisk beskrivelse

Vedligeholdelseslicens er obligatorisk hvis der sælges produkter, som inkluderer resultater opnået med licensen. Ved opgradering fra Standardudtræk I til II betales kun differencen. Vedligeholdelseslicensen kan opsiges med tre måneders varsel til udløbet af en licensperiode.

Udtræk til lemmatiseren

Ordlisten omfatter 81.511 lemmaer og 594.357 ordformer.

Specialudtræk og derivater

Specificeres af brugeren.

Kan opgraderes til en af standardlicenserne efter aftale.

Målgrupper Priser
Målgruppe 1
Virksomheder der forventes at sælge mange licenser, fx til slutbrugersoftware
Licens og levering:
 • Standardudtræk I: 70.000 kr.
 • Standardudtræk II: 90.000 kr.
 • Udtræk til lemmatiseren: skriv eller ring
 • Specialudtræk og derivater: licenspris svarende til den leverede delmængde af data og leveringsomkostning for medgået tid.
Vedligeholdelseslicens:
 • Standardudtræk I og II: 10.000 kr. pr. år
 • Udtræk til lemmatiseren: skriv eller ring
 • Specialudtræk og derivater: i forhold til den leverede delmængde af data.
Målgruppe 2
Virksomheder der forventes at sælge få licenser, fx kun til systemadministratorer e. lign.
Licens og levering:
 • Standardudtræk I: 20.000 kr.
 • Standardudtræk II: 25.000 kr.
 • Udtræk til lemmatiseren: skriv eller ring
 • Specialudtræk og derivater: licenspris svarende til den leverede delmængde af data og leveringsomkostning for medgået tid.
Vedligeholdelseslicens:
 • Standardudtræk I og II: 12.000 kr. pr. år i 5 år, derefter 7.000 kr. pr.år
 • Udtræk til lemmatiseren: skriv eller ring
 • Specialudtræk og derivater: i forhold til den leverede delmængde af data.
Målgruppe 3
Virksomheders forskningsafdelinger
Licens og levering:
 • Standardudtræk I + Standardudtræk II (bogstav A):
  Evalueringslicensen er gratis op til 3 måneder,
  levering 1.500 kr.
 • Udtræk til lemmatiser:
  Licensen er gratis op til tre måneder,
  levering 1.500 kr.
 • Specialudtræk og derivater:
  Licensen er gratis op til tre måneder,
  leveringsomkostning efter medgået tid.
  Timepris: 900 kr.
Målgruppe 4
Offentlige forskningsinstitutioner
Licens og levering:
 • Standardudtræk I + Standardudtræk II :
  Licensen er gratis,
  levering 1.500 kr.
 • Udtræk til lemmatiser:
  Licensen er gratis,
  levering 1.500 kr.
 • Specialudtræk og derivater:
  Licensen er gratis,
  leveringsomkostning efter medgået tid.
  Timepris: 900 kr.

Priser for STO-data i udlandet

Evaluations & Language resources Distribution Agency (ELDA) www.elda.org


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid XHTML 1.0 Strict