Online brugergrænseflade

Med STO brugergrænseflade kan leksikografer, lingvister og interesserede sprogbrugere få indblik i en del af STO databasens indhold, dvs.at der er en række oplysningstyper som ikke vises på skærmen, men er kodet i databasen.

STO indeholder detaljeret information om ordenes bøjning, stavning og deres syntaktiske konstruktionsmuligheder. Materialet er udarbejdet på basis af korpusbelæg, både med hensyn til ordets bøjningsformer og syntaktiske strukturer.

Grænsefladen har fire forskellige søgemuligheder

Ordsøgning med grundform (fx mand) eller ordform (fx mændenes).
Søgeresultat: opslagsordets bøjningsformer (fx mand, manden, mænd, mændene, mands, mandens, mænds, mændenes), ordformen er fremhævet og grundformens syntaktiske konstruktionsmuligheder beskrevet (fx Avalent substantiv).

Substantiviske sammensætninger
Søgeresultat: alle substantiver som søgestrengen indgår i, dvs. ord der er registrerede som sammensætninger (fx mandedrab, mandebevægelse, adelsmand, afholdsmand). Desuden vises alle ord der ikke er registreret som relevant sammensætning i basen, men eventuelt kan være det (fx EU-formand, bagmandspoliti). Vælg et substantiv fra listen og se sammensætningens struktur, bøjning mv.

Korpussøgning med ordets forekomster i et korpus bestående af artikler fra Berlingske Tidende, årgang 90-92. 
Søgeresultat:
konkordanslinjer med søgestrengen fremhævet (fx ... som guldvinder i mændenes 15 kilometer langrend ...)

Parameterbaseret ordsøgning med kombination af forskellige lingvistiske kriterier (fx substantiver der er divalente og har dobbeltkonsonant).
Søgeresultat:
en liste af ord (op til 30) der opfylder den valgte kombination (fx indhug, substantiv, appellativ, +get,+,+gene, divalent: (GNP), (PP prep:i constituent:NP)).

Links fra STO brugergrænseflade

Tips til søgning

Tidligere navn: DEFiSTO

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, DEF, har i 2002 finansieret udviklingen af en brugergrænseflade til STO, heraf brugergrænsefladens tidligere navn 'DEFiSTO'.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid XHTML 1.0 Strict