Priser mm.

STO kan bruges og leveres på forskellige måder. Man kan fx nøjes med at få ordene med deres bøjninger (morfologi), man kan få alle ord med oplysninger om de konstruktioner de kan indgå i (syntaks) eller man kan fx få et udtræk af ordbogen der passer til ens specielle anvendelse.

Priser
Leveringsformater
Vilkår
Konsulentydelser

Kontaktpersoner
Seniorforsker Anna Braasch E-post: anna@cst.dk (ordbase)
Souschef Hanne Fersøe E-post: hanne@cst.dk (salg)

Leveringsformater

Standardudtræk

Standardudtræk fra databasen leveres i kommasepareret tekstformat (morfologi) og i XML format (syntaks).

 • Standardudtræk I: 81.530 ord med morfologisk beskrivelse
 • Standardudtræk II: 81.530 ord med morfologi, hvoraf 45.000 ord er forsynet med syntaktisk beskrivelse

Køber/Bruger kan hente data fra CST's hjemmeside efter indgåelse af aftale (kræver kodeord). I særlige tilfælde kan data tilsendes på cd-rom.

Der følger en udførlig dokumentation med data, skrevet på engelsk.

Udtræk til lemmatiseren

Udtræk til CST's lemmatiser leveres som

 • en fuldformsordliste i tekstformat til træning af lemmatiseringsregler og/eller opbygning af binær ordbog, eller
 • lemmatiseringsregler i tekstformat og/eller
 • binær ordbog.
Specialudtræk og derivater

Der er mulighed for at levere udtræk i overensstemmelse med brugerens specifikke behov mht. udtrækkets indhold og format, fx

 • En brugerdefineret delmændge af data, eksempelvis en enkelt ordklasse eller ord med bestemte lingvistiske egenskaber
 • Data leveret i et andet format end kommasepareret tekstformat, eksempelvis i Access database format eller som Oracle-dump

Vilkår

Ejerskab og ophavsrettigheder forbliver hos CST både når der er tale om forskning og kommercielle anvendelser af STO-data. Inden levering skal der indgås en aftale der bl.a. specificerer brugsrettigheder (både til forsknings- og kommercielle formål) og de eventuelle videresalgsrettigheder (ved kommercielle formål).

Til kommercielle formål

Standardudtræk, udtræk til lemmatiseren, og specialudtræk og derivater:

 • Køber opnår brugsrettigheder til materialet gennem en licens.
 • Inden levering indgås en licensaftale.

Konsulentopgaver på basis af STO-data og/eller lingvistisk funktionalitet:

 • Opgaven udføres af CST på konsulentvilkår. Hvis der indgår STO-data eller software med lingvistisk funktionalitet i leverancen købes der også en licens.
 • Inden levering indgås en konsulentaftale.
Til forskningsformål

Gælder både offentlige institutioner og forskningsafdelinger i virksomheder

Standardudtræk, udtræk til lemmatiseren, specialudtræk, derivater:

 • STO stilles gratis til rådighed for offentlige institutioner. Der gives en licens til STO.
 • For virksomheder stilles en begrænset mængde data gratis til rådighed for en tremåneders periode. Der gives en evalueringslicens til STO.
 • Brugeren skal betale leveringsomkostningerne (for standardudtræk: 1.500 kr.).
 • Inden levering indgås en brugeraftale.
 • Omkostningerne ved specialudtræk beregnes ud fra CST's konsulenttimesatser.

Konsulentydelser

CST tilbyder at løse konsulentopgaver relateret til STO-data og/eller lingvistisk funktionalitet på konsulentvilkår, fx

 • Sammenkøring af brugerens data med STO-data
 • Opdatering af brugerens ordbase til at være kompatibel med STOs lingvistiske specifikationer

Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid XHTML 1.0 Strict