Sprogteknologi i dansk perspektiv

- En samling artikler om sprogforskning og automatisk sprogbehandling

 

Denne nye bog handler om hvordan man kan sætte computere i stand til at behandle sprog,
henvender sig til alle som gerne vil forstå mere om området, dvs. alle med interesse for sprog
og it, herunder studerende.

 

Bogen giver en introduktion til fagområdet som sådan og fokuserer på en lang række emner
inden for sprogforskning, såsom beskrivelse af ord, ordforbindelser og sætninger, både mht.
struktur og betydning.Endvidere vises det hvordan computere kan bringes til at oversætte
fra et sprog til et andet, og hvordan informationssøgning kan forbedres ved anvendelse
af sproglig viden.

 

I vores samfund behandles næsten al tekst af computere, og det er derfor af allerstørste
betydning at også det danske sprog kommer med.
Her giver de bedste danske eksperter
et indblik i deres fagområde.Samtidig er bogen skrevet sådan at alle kan læse den med udbytte.

Vil du se indholdsfortegnelsen så klik her

Vil du bestille bogen så klik her for at få bestillingssedlen