LEXADV - adverbiers leksikalske beskrivelse i dansk, norsk og svensk

Projektet har til formål at udvikle en model for adverbiers leksikalske beskrivelse, der kan integreres i SIMPLE-leksikon-modellen for dansk, norsk og svensk. En større delmængde af danske, svenske og norske adverbier skal desuden beskrives i leksikonmodellen mht. semantisk type og forskellige andre betydningstræk. Ækvivalenter på de to andre sprog skal samtidig oplyses i hver indgang.

Projektet er finansieret af Nordens Sprogråd under Nordplus Sprog og startede 1. sep. 2004. Første projektperiode slutter 31. marts 2005.

Partnere:
Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi (seniorforsker og projektleder Bolette S. Pedersen og adjunkt Sanni Nimb).
Universitetet i Oslo, Bokmålsdelen ved Seksjon for leksikografi og målføregranskning, Institutt for nordistikk og litteraturvidenskab (Professor Ruth. V. Fjeld).
Gøteborgs Universitet, Institutionen för Svenska språket, Språkdata (FD, forsker Maria Toporowska-Gronostaj)

Se også SPINN


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict