LEXADV

A computational semantic lexicon for Danish, Swedish and Norwegian adverbs, integrated in the SIMPLE model.

Funded by Nordens Sprogråd (Nordplus Sprog).

The project started September 1, 2004 and is led by Senior Researcher Bolette S. Pedersen (Centre for Language Technology).
The aims of the projectare
1) to develop a semantic model for adverbs to be integrated in the Danish, the Swedish and the Norwegian SIMPLE projects.
2) to establish a computational semantic lexicon for approx. 800 Danish, Norwegian and Swedish adverbs with links between the entries of the three languages.


LEXADV partners:
University of Copenhagen, Centre for Language Technology: Senior Researcher Bolette S. Pedersen and Assistant Professor Sanni Nimb
University of Oslo (Bokmålsdelen ved Seksjon for leksikografi og målføregranskning, Institutt for nordistikk og litteraturvidenskab (Professor Ruth. V. Fjeld)).
University of Gothenburg (Institutionen för Svenska språket, Språkdata (FD, Researcher Maria Toporowska-Gronostaj).Blå linie
Emil Holms Kanal 2, building 22, 3, DK-2300 Copenhagen S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict