Til Euromap-DKs hjemmeside

Hvad er Sprogteknologi?


Back to Euromap's home  page in English
Informationssamfundet stiller store krav til vores evne til at kommunikere. Tekster skal produceres, redigeres og oversættes stadig hurtigere, og sprogteknologi er efterhånden blevet en central faktor i denne sammenhæng. Uanset om det drejer sig om oversættelse af en eksisterende tekst eller produktion af en ny tekst ved hjælp af talt eller skrevet sprog og på dansk eller et fremmedsprog, kan sprogteknologien tilbyde store rationaliseringsmuligheder og kvalitetsforbedringer.

De fleste kender allerede til sprogteknologi, f.eks. fra tekstbehandlingsprogrammer som typisk indeholder stavekontrol og orddelingsprogram. 

Andre eksempler på sprogteknologiske værktøjer:

  •  Grammatikcheckere - kontrollerer brugerens tekst for grammatiske fejl
  •  Diktereprogrammer - brugeren kan tale til computeren i stedet for at anvende tastaturet 
  •  Programmer til oplæsning - læser en tekst højt for brugeren
  •  Programmer til indeksering - finder nøgleord der beskriver tekstens indhold
  •  Elektroniske ordbøger 
  •  Termbaser - bidrager til at holde styr på terminologien
  •  Systemer med oversættelseshukommelse - sørger for at sætninger som en gang er blevet oversat kan anvendes igen og igen
  •  Fuldautomatisk maskinoversættelse - oversætter en tekst fra et sprog til et andet
Sprogteknologi er altså programmer der på forskellig vis kan manipulere talt og skrevet sprog. De fordele der opnås ved at anvende sprogteknologi, er selvfølgelig forskellige alt efter prioriteringer, opgaver og det valgte værktøj. Men de fordele der oftest nævnes, er øget effektivitet, tidsbesparelser, ensartethed, bedre kvalitet og færre fejl. 

Hvad findes der for dansk? - besøg Euromap-DKs Links om Sprogteknologi     
der kan man også finde nogle få links til sprogteknologiske værktøjer for andre sprog.

Danske EUROMAP-artikler om sprogteknologi:


IMAGE