Tilbage til EUROMAP-DKs hjemmeside
Back to Euromap's home  page in English
Links om Sprogteknologi

Hvad er Euromap?
Kontakt os! hvis du vil vide mere om sprogteknologi eller Euromap
Tilmeld dig vores mailingliste og få indbydelser til vores arrangementer
Hvad er Sprogteknologi? Hvad kan det bruges til?
Læs om de forskellige støttemuligheder der findes til projekter
Læs om hvordan virksomheder har fået udbytte af at anvende sprogteknologiske værktøjer
Kommende arrangementer
Links om Sprogteknologi
Den centrale Euromap hjemmeside
 

 
 
 

Indhold

Denne side indholder 3 forskellige slags links som handler om sprogteknologi:
 


Se også Elsnets oversigt over organisationer og eksperter.


Sprogteknologiske produkter som kan bruges for dansk

Her kan man finde links til forskellige sprogteknologiske produkter til dansk.  Ud over links til de kommercielle (eller gratis shareware) produkter og værktøjer som er direkte tilgænglige for offentligheden, findes der forskellige links til forsknings- og udviklingsinstitutioner som arbejder inden for sprogteknologi og relaterede områder.  Hvis man ikke kan finde lige det produkt eller den ekspertise man har brug for kan man evt. kontakte disse institutioner, især når der er tale om delkomponenter som parsere eller taggere osv.  Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Forslag modtages gerne.
 

tilbage til Links menu

Maskinoversættelsessystemer

Der findes kun få systemer der oversætter fra/til dansk

PaTrans, Engelsk-Dansk maskinoversættelse - Center for Sprogteknologi

Universal Translator 2000 abitz.com Multilingual Software

Life Translator Life Translator

UpSystemer med oversættelseshukommelse

Oversættelseshukommelser er ikke bundet til bestemte sprogpar men kan anvendes til oversættelse til/fra mange forskellige sprog, deriblandt dansk

CATALYST, Alchemy Software

Déjà Vu - Atril

SDLX,  SDL International

TRANSIT - STAR

Translator's Workbench - TRADOS

Up


Terminologidatabaser

Terminologidatabaser er ikke bundet til bestemte sprog.  Følgende termbaser bruges til at håndtere og lagre terminologi på forskellige sprog inkl. dansk

Danterm for Windows, Institut for Erhvervsinformatik, Syddansk Universitet

MultiTerm, TRADOS

TERMstar STAR

UpOnlineTerminologi

Følgende links er til terminologi der inkluderer danske termer

EURODICAUTOM, http://eurodic.ip.lu/cgi-bin/edicbin/EuroDicWWW.pl

Nordtermbank  http://terminology.uwasa.fi/nordterm/termbank/da.html

Multilingual Glossary of technical and popular medical terms (9 sprog) http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html

Fish Glossary http://www.hafro.is/cgi-bin/ordabok/

UpGrammatik- & Stilchecker
Tekstbehandlingssystemer indholder ofte stavekontrol samt grammatik- og stilchecker. Se Tekstbehandling .

Sprogmagisteren - grammatik- og stilchecker, konsulentfirmaet Bøje Larsen

Up


Tekstbehandling

WordMicrosoft (DK)

WordPerfectCorel

WordPro, Lotus Development Corporation se også Ofeus butikken www.orfeus.dk/oversigt/edbkat/Tsmartsu.htm

Up


Sprogsbaseret Informationssøgning

Der forskes en del i sprogbaseret informationssøgning i øjeblikket, hvor man bruger sprogteknologi for at opnå bedre søgningsresultater se også f.eks. OntoQuery projektet.

Ankiro Site Search sprogbaseret søgemaskine Ankiro

Ankiro Dialogrobotter interaktivt serviceprogram til informationssøgning Ankiro

Navigo Systems a/s arbejder med Informations- og videnshåndtering og laver kundespecifik systemudvikling Navigo Systems a/s

Up


Parsingværktøjer

Der anbefales at rette henvendelse til de forskningsinstitutioner  som beskæftiger sig med grammatik og parsing.

Up


Taggere
Nedenstående tagger skal først trænes i det danske sprog. For at høre om andre taggere som allerede er tilpasset dansk, kan man evt.kontakte en eller flere af de forskningsinstitutioner som beskæftiger sig med grammatik, parsing o.l.

Brill tagger  Eric Brill

Up


Korpusværktøjer

IMS Corpus Workbench  University of Stuttgart

Up


Undervisningsprogrammer

Ny i Danmark Dansk for unge og voksne.  Orfeus Butikken. Orfeus kataloget

Dansk Arbejde.  Orfeus Butikken.   Orfeus kataloget

Leg med ord.   Orfeus Butikken.   Orfeus kataloget

Lær mere - Læs og skriv. Orfeus Butikken. Orfeus kataloget

Ordleg. Orfeus Butikken.   Orfeus kataloget

Se-Lyt-Skriv. Orfeus Butikken.   Orfeus kataloget

Skrivevejlederen. Orfeus Butikken.   Orfeus kataloget

WinStav. Orfeus Butikken.   Orfeus kataloget

Stavekursus med tale. Mikro Værkstedet

Grammatik på Kryds og Tværs. Mikro Værkstedet

Skriv NU! Mikro Værkstedet

CD-ORD3. Mikro Værkstedet

Computer-program til sprogtræning. Yak-Yak

Up


Elektroniske ordbøger

Uptil hovedmenu

Dansk ordbøger
 

Fremmedordbog Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Retskrivningsordbog med stavekontrol og Fremmedordbog Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Retskrivningsordbog med stavekontrol Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Retskrivningsordbog på nettet  Dansk Sprognævn

Jysk Ordbog Jysk Ordbog

Politikens Store Ordbogs-cd-rom 2.1 (inkl Politikens Nudansk, Politikens Store Fremmedordbog) -Politikens Forlag

Dansk Retskrivningsordbog 2. udgave - Aschehoug Gad

Up


Engelsk-Dansk/Dansk-Engelsk ordbøger

Engelsk-Dansk QUICKfind-ordbog 1.0Politikens Forlag

Dansk-Engelsk (Gyldendals Røde Ordbøger:Vinterberg & Bodelsen), Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Engelsk-Dansk  - (Gyldendals Røde Ordbøger: Kjærulff Nielsen), Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk (Gyldendals Røde Ordbøger:), Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Engelsk-Dansk  -  Munksgaards Elektroniske Ordbøger, Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Clausens Teknisk ordbog Dansk-Engelsk, Aschehoug Fakta TextWare Direct

Clausens Teknisk ordbog Engelsk-Dansk, Aschehoug Fakta TextWare Direct

Teknisk Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Teknisk Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Business Fagordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Business Fagordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Informatik ordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Informatik ordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Grafisk/digital design Ordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Grafisk/digital design Ordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Miljøordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Miljøordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Landbrug/levnedsmiddel ordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Landbrug/levnedsmiddel ordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Kemisk ordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Kemisk ordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Maskin- og værktøjsteknisk ordbog Dansk-Engelsk, L&H Elektroniske Ordbøger

Maskin- og værktøjsteknisk ordbog Engelsk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Økonomisk ordbog Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk  Samfundslitteratur

Up


Tysk-Dansk/Dansk-Tysk ordbøger

Dansk-Tysk ordbog, Gyldendals Røde Ordbøger TextWare Direct

Dansk-Tysk ordbog, Munksgaards elektroniske Ordbøger Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Tysk-Dansk ordbog, Gyldendals Røde Ordbøger TextWare Direct

Business Fagordbog Dansk-Tysk,L&H Elektroniske Ordbøger

Business Fagordbog Tysk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Teknisk ordbog Dansk-Tysk, L&H Elektroniske Ordbøger

Teknisk ordbog Tysk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Clausens Teknisk ordbog Dansk-Tysk, Aschehoug Fakta  TextWare Direct

Clausens Teknisk ordbog Tysk-Dansk, Aschehoug Fakta TextWare Direct

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Dansk-Tysk,  L&H Elektroniske Ordbøger

Bygge- og anlægsteknisk ordbog Tysk-Dansk, L&H Elektroniske Ordbøger

Dansk-Tysk, Munksgaards elektroniske Ordbøger  TextWare Direct

Up


Fransk-Dansk/Dansk-Fransk ordbøger

Dansk-Fransk, N. Chr. Sørensen  Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Dansk-Fransk, Fransk-Dansk Blinkenberg og Høybye, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Dansk-Fransk  Clausens tekniske Ordbøger, Aschehoug Fakta TextWare Direct

Fransk-Dansk  Clausens tekniske Ordbøger, Aschehoug Fakta TextWare Direct

Up


Spansk-Dansk/Dansk-Spansk ordbøger

Dansk-Spansk, Gyldendals Elektroniske Ordbøger

Dansk-Spansk, Spansk-Dansk Munksgaards elektroniske ordbøger Gyldendals Elektroniske Ordbøger

UpTaleteknologi
Der forskes en del i taleteknologi i øjeblikket, bl.a. følgende steder:  Center for PersonKommunikation, Natural Interactive Systems LaboratoryMikro Værkstedet

Max Manus talegenkendelse på dansk  Max Manus A/S

Nordisk Språkteknologi talesyntese på dansk  Nordisk Språkteknologi A/S

Nuance talegenkendelse på dansk  Nuance

Empathy talegenkendelse på dansk  Empathy

Speech Ware talesyntese på dansk  Speech-ware

Up
Forskning og udvikling i Sprogteknologi

Center for PersonKommunikation,  AUC
Center for Sprogteknologi
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab København
Institut for Datalingvistik, HHK
DANTERMcentret
Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, SDU (Kolding)
Institut for Sprog og Kommunikation SDU (Odense)
Natural Interactive Systems Laboratory SDU (Odense)

Uptil hovedmenuCenter for PersonKommunikation,  AUC

Hovedområder:
Talegenkendelse og -syntese

  • Stochastic Modelling
  • Concatenative Speech Synthesis (HMMs, SSSMs)
Værktøjer til behandling af talt sprog
  • Parsers and Generators (RTNs, EUROTRA framework, CFGs, PATR (future)
  • Dialog Design Tools running on wireless networks


Projekter:

- The Danish Research Ministry's initiative on synthetic speech

- Multistream Speech Recognition

- Acoustic/phonetic modelling with Bayesian networks

- Recognition of Names & Numbers

- TriaDis (Trials on Distributed speech recognition for mobile network embedded voice-controlled services)

- Distributed spoken dialogue systems over the mobile network  (DSD)

- Intelligent Multi Modal Systems

Up


Center for Sprogteknologi

Hovedområder:
- Maskinoversættelse
- Ordbøger (dansk, elektroniske,  multifunktionelle)
- Syntaks (dansk, HPSG, LFG, Eurotra Framework)
- Multimedier

Projekter:
Konsulentopgaver

- Elise Investigation of exporters' needs and knowledge of foreign  languages and culture
- HOPE
- IATE - Services for the Development of an Interactive Terminology Database System

Maskinoversættelse:

- PaTrans  Unifikationsbaseret MT system til oversættelse af patenttekster fra engelsk til dansk

- TQPro Translation Quality for Professionals.

Ordbøger:

- STO En stor dansk sprogteknologisk ordbog

- OntoQuery Ontology-based Querying

Multimedier:

- Staging - The Staging of 3D worlds

Syntaks:

- GRASP Syntactic Specifications for Danish

Up


Det Danske Sprog- og Litteraturselskab København

Projekter:

- Den Danske Ordbog

- Korpus 2000 - dansk sprog omkring årtusindskiftet    en stor elektronisk samling af tekster

Up


Institut for Datalingvistik, HHK

Hovedområder:
- Syntaks, Semantik (dansk, HPSG, LFG, Situation Semantics)
- Maskinoversættelse (Unifikationsbaseret)
- Terminologi, Ordbøger (Lexical Database, objektorienteret modellering)
- Korpuslingvistik

Projekter:

Terminologi, Ordbøger:

- OntoQuery Ontology-based Querying

- TDCnet European Terminology Documentation Centre Network

- STANLEX

Syntaks, Semantik:

- VISUM (Grammar System for Danish)

Videnrepræsentation

- CAOS - Computer-Aided Ontology Structuring

Korpuslingvistik:

- ParaT - Parallelle Tekster

Multimedier:

- Multimedia in The Home

- IGLO Intercomprehension in the Germanic Languages Online

UpDANTERMcentret

Hovedområder:
- termbaser
- vidensstyring
- ordbogsdatabaser
- oversættelseshukommelse

Projekter:
- DANTERM-projektet (udvikling af metoder og værktøjer til oprettelse og drift af virksomhedsinterne termbaser)

- Nordterm-Net  (et nordisk mødested for terminologiinteresserede)

- TDCnet European Terminology Documentation Centre Network   (et samarbejde mellem europæiske terminologicentre)

- Dansk It-terminologi-udvalg (et projekt vedrørende it-terminologi i samarbejde med Dansk Sprognævn, IT-Højskolen i København, Datalogisk Institut på Københavns Universitet, IT-Brancheforeningen og Foreningen af Danske IT-journalister )
 

Up


Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, SDU (Kolding)

Hovedområder:
- Terminologi, Leksikologi
- Syntaks og Semantik (dansk, engelsk, unifikationsbaseret, HPSG, Montague)
- Maskinoversættelse (METAL/T1)
- Videnrepræsentation
- Informationssøgning
- Formalismer for repræsentation af dokumenter

Projekter:
- OntoQuery Ontology-based Querying

Up


Institut for Sprog og Kommunikation SDU (Odense)

Hovedområder:
- Syntaks (Contraint-based)

Projekter:

VISL Visual Interactive Syntax Learning (Syntactic Analysis Tools for Portuguese, English, French, German, Danish, Spanish, Italian, Japanese, Esperanto, Arabic)
VISL Tools:  Grammatical Analyses, Games & Quizzes, Corpus Search, Machine Translation

Up


Natural Interactive Systems Laboratory SDU (Odense)

Hovedområder:

- Taleanalyse og -syntese
- Syntaks (Categorial Grammar)
- Semantik (Case Frames)
- Dialogsystemer
- Multimodalitet

Projekter:

- CLASS - Collaboration in Language and Speech Science and Technology

- DARPA Communicator

- MATE Multilevel Annotation, Tools Engineering

Up

tilbage til Links menu

Sprogteknologiske produkter og tjenester for andre sprog

Denne liste er langt fra udtømmende. Forslag modtages gerne. Vi arbejder på sagen

De fleste af disse links er til producenter af sprogteknologiske værktøjer, eller virksomheder/organisationer som tilbyder sprogteknologiske tjenester.  Det er ikke alle som kan håndtere det danske sprog (klik her for links til produkter osv. som kan bruges for dansk). 

            1. Maskinoversættelsessystemer
            2. Systemer med oversættelseshukommelse 
            3. Terminologidatabaser 
            4. Taleteknologi 
            5. Online tjenester (f.eks oversættelse, fleresproglige ordbøger)

tilbage til Links menu

1. Maskinoversættelsessystemer 
Herunder finder man links til producenter af maskinoversættelsessystemer i alfabetisk rækkefølge

Comprendium maskinoversættelsessystem  - Sail Labs

Reverso maskinoversættelsessystem - Softissimo

Systran maskinoversættelsessystem -Systran
 

Up2. Systemer med oversættelseshukommelse

Oversættelseshukommelser er ikke bundet til bestemte sprogpar men kan anvendes til oversættelse til/fra mange forskellige sprog, deriblandt dansk  (derfor er denne liste den samme som også findes under "produkter som kan bruges for dansk").

CATALYST - Alchemy Software

Déjà Vu - Atril

SDLX,  SDL International

TRANSIT - STAR

Translator's Workbench - TRADOS

Up


3. Terminologidatabaser

Terminologidatabaser er ikke bundet til bestemte sprog.  Følgende termbaser bruges til at håndtere og lagre terminologi på forskellige sprog inkl. dansk (derfor er denne liste den samme som også findes under "produkter som kan bruges for dansk").

Danterm for Windows, Institut for Erhvervsinformatik, Syddansk Universitet

MultiTerm, TRADOS

TERMstar STAR

Up4.Taleteknologi 
Følgende virksomheder beskæftiger sig med taleteknologi for adskillige sprog

Lernout & Hauspie  -  www.lhsl.com

Nordisk Språkteknologi  - www.nst.as

Nuance -   www.nuance.com

Speech Technology Network  -  www.speechtechnology.net
 

Up5. Online tjenester

Laurie's Links  (liste over gratis maskinoversættelse på nettet)
LanguageWire.com  (en uafhængig, virtuel markedsplads og servicevirksomhed for oversættelsesydelser)

Up

tilbage til Links menu
 
 

Faglige foreninger

DALF - Dansk Datalingvistisk Forening  http://cpk.auc.dk/dalf/

EACL - European Chapter of ACL  http://www.eacl.org.mt/

EAMT - European Asscociation for Machine Translation http://www.eamt.org

ELDA - European Language Resources Distribution Agency http://www.elda.fr

ELRA - European Language Resources Association http://www.icp.grenet.fr/ELRA/home.html

ELSNET - European Network in Language and Speech http://www.elsnet.org

EURALEX - European Association for Lexicography http://www.ims.uni-stuttgart.de/euralex

IALB - International Association "Language and Business" http://www.kwa.unisg.ch/sprachlabor/ialb/

LDC - Linguistic Data Consortium  http://www.ldc.upenn.edu

LISA - Localisation Industry Standards Association http://www.lisa.org