VID-seminar 2. december 2004

Lektor Marianne Lykke Nielsen, Danmarks Biblioteksskole: Sproglige problemstillinger i informationssøgning

Bolette Pedersen: Sprogteknologiske komponenter i ontologi og søgning

Anita Mechlenburg, Zacco: Fra papir til database

Peter Steffensen, Susanne Bindslev, Navigo: Automatisk emne-strukturering af dokumenter ud fra en videnmodel

Rune Stilling, Ankiro: Søgning, fra ord til indhold

Professor Anne Marie Bülow-Møller, Center for Kommunikation, Handelshøjskolen i København: Tone, takt og tekst

Lina Henriksen, Seniorkonsulent, CST-KU og Bente Maegaard: Kontrolleret sprog og 'Tone of Voice' med sprogteknologi

Lone Kaas Bræmer, Nordea A/S: Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea

Anita Thulsted Vestergaard og Anette Johansen, Bang & Olufsen Audio Visual: Ét brand, ét sprog, ét udgangspunkt - kontrolleret sprog, ' Tone of Voice' og modularisering


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict