SVENSKE DELTAGERE i SPINN:

FD. Maria Toporowska Gronostaj, forskningsassistent , Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige  (medlem af ledelsesgruppen)
tlf (+46) 31-773 41 29 email maria.gronostaj@svenska.gu.se

Yvonne Cederholm, systemman, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email yvonne.cederholm@svenska.gu.se

Jerker Järborg, forskare, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email jerker.jaerborg@svenska.gu.se

Dimitrios Kokkinakis, doktorand, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email dimitrios.kokkinakis@svenska.gu.se

Maja Lindfors-Viklund, doktorand, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email maja.lindfors.viklund@svenska.gu.se

Susanne Mankner, systemman, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email susanne.mankner@svenska.gu.se

Torgny Rasmark, systemman, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email torgny.rasmark@svenska.gu.se

Rudolf Rydstedt, doktorand, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email rudolf.rydstedt@svenska.gu.se

Karin Warmenius, systemman, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
email karin.warmenius@svenska.gu.se

Barbara Gawronska, datalingvistik, Skövde,
email barbara.gawronska@isp.his.se

Ola Karlsson, Svenska språknämnden,
email Ola.Karlsson@spraknamnden.se


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict