Ledelsesgruppe:
 

Cand. mag. et ph.d. Bolette Sandford Pedersen, seniorforsker, Center for Sprogteknologi, DK-2300 Kbh. S
tlf: (+45) 35 32 90 78  email: bolette@cst.dk
 

Dr. philos. Ruth Vatvedt Fjeld, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap, Seksjon for Leksikografi og Målføregranskning
Postboks 1001 Blindern, 0315 Oslo, Norge
Tlf (+47) 22 85 43 85 email r.e.v.fjeld@inl.uio.no

FD. Maria Toporowska Gronostaj, forskningsassistent , Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige
tlf (+46) 31-773 41 29 email maria.gronostaj@svenska.gu.se
 
 
 
 

Sekretær:

Cand. mag. Sanni Nimb, forskningsassistent, Center for Sprogteknologi, DK-2300 Kbh. S
tlf: (+45) 35 32 90 64  email: sanni@cst.dk