Ph.d.-kursus

Rosendal, Norge, 2-6. september 2002

125-2552_IMG.med 125-2568_IMG.med

Materiale fra kurset:

Referat fra kurset

Slides fra Bolette S. Pedersens foredrag: En dansk semantisk ordbog og dens anvendelse til indholdsbaseret søgning

Artikel: Ruth V. Fjelds foredrag: Om forholdet mellom tradisjonell leksikografi og lingvistikk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict