Ph.d.-kursus i Rosendal 2.-6. september 2002

 

SPINN-netværkets andet arrangement i 2002 var en uges ph.d.-kursus som blev afholdt i den gamle Avlsgård i Rosendal ved Bergen.

Formålet med kurset var at give et godt teoretisk og praktisk grundlag for ph.d.-studerende og andre forskere som arbejder med almen og/eller datamatisk leksikografi og leksikalsk semantik med anvendelse af korpusbaserede metoder. Kurset afholdtes af SPINN i samarbejde med INL/Universitetet i Oslo. Et formål med ph.d.-kurset var således også at fremme det nordiske forskningssamarbejde inden for leksikalsk beskrivelse af de nordiske sprog.

I kurset deltog 18 studerende fra Danmark, Norge, Sverige og Island; heraf var størsteparten ph.d.-studerende, mens en mindre del udgjordes af specialestuderende.

Kurset indledtes med et 2-dages undervisningsforløb af Adam Kilgarrif og Michael Rundell fra University of Brighton og Lexicography MasterClass. De fundamentale problemer omkring beskrivelse af ordbetydninger blev gennemgået dels fra et teoretisk, dels fra et praktisk (leksikografisk) perspektiv. Frame Semantics blev beskrevet som en anvendelig metode hvormed ordbetydning kan beskrives mere systematisk ud fra korpusundersøgelser. Endelig blev de såkaldte Word Sketches gennemgået hvor det blev vist hvordan man ved hjælp af mere avancerede korpusopmærkninger (bl.a. parsing på basis af ordklassetags) kunne udtrække forholdsvis raffinerede korpusanalyser over ords kombinatorik.

Resten af forløbet bestod af en blanding af de studerendes projektfremlæggelse samt foredrag ved forskellige nordiske foredragsholdere: Helge Dyvik som talte om korpusbaseret udvikling af et norsk ordnet, Ruth Vatvedt Fjeld som talte om forholdet mellem traditionel leksikografi og lingvistik, Bolette Sandford Pedersen som fortalte om den danske SIMPLE-ordbog og dens anvendelse i relation til informationssøgning, Maria Toporowska Gronostaj som forelæste over den svenske SIMPLE-ordbog i konfrontation med tekst, samt endelig Jerker Järborg som fortalte om forudsigelige og ikke-forudsigelige sammensætninger i svensk.

De studerendes fremlæggelser byggede på de skriftlige oplæg som var blevet rundsendt inden kurset og hvor hver studerende ud over sin egen fremlæggelse havde fået som opgave at opponere specifikt på to andre oplæg. Projektemnerne spændte fra datalingvistiske emner omkring dataindhentning fra parallelkorpus til ord- og grammatikbeskrivelse i forskellige formalismer (constraint grammar, HPSG, LFG, SIMPLE-modellen), over elektroniske ordbøger på nettet. Herfra videre til mere leksikografisk orienterede emner som beskrivelse af flerordstermer og faste udtryk bl.a. set i et kontrastivt perspektiv, leksikalsk-semantiske beskrivelser af specifikke ordgrupper, samt beskrivelser af semantiske og ontologiske relationer set dels fra en lingvistisk, dels fra en terminologisk synsvinkel.

Endelig afholdt SPINN-koordinationsgruppen et internt koordineringsmøde hvor de videre aktiviteter for netværket blev diskuteret. Det blev bl.a. besluttet at ansøge om forlængelse af netværket for to år.