Ph.d.-kursus

Rosendal, Norge, 2-6. september 2002

125-2543_IMG.med slotsmiddag.fls.bil

Mandag 2. september:

9.00-10.00: Velkomst (v/Ruth Vatvedt Fjeld) samt presentasjonsrunde for deltakerne

10.00-18.00 Adam Kilgarriff og Michael Rundell: Corpus-based lexicography and lexical computing (Se eget program)

Tirsdag 3. september:

9.00-18.00 Adam Kilgarriff og Michael Rundells kurs fortsetter

Onsdag 4. september:

9.00-12.00 Deltakerne presenterer prosjekter (kandidat 1-6)

12.00-12.30 Lunsj/Frokost

13.00-18.00 Utflukt til isbreen

Torsdag 5. september:

09.00 - 12.30 Helge Dyvik: Korpusbasert utvikling av ordnett: Fra oversettelser til semantikk

12.30 -14.00 Lunsj/Frokost

14.00 -18.00 Deltakerne presenterer prosjekter (kandidat 7-14)

Fredag 6. september:

9.00-.09.45 Ruth Vatvedt Fjeld: Om forholdet mellom tradisjonell leksikografi og lingvistikk

10.00 - 12.00 Bolette S. Pedersen: En dansk semantisk ordbog og dens anvendelse til indholdsbaseret søgning

13.00-14.00 Lunsj/Frokost

14.00-18.00 Maria T. Gronostaj: SIMPLE-lexikonet i en konfrontation med en text

Jerker Järborg: Vad är en förutsägbar sammansättning?

18.30- Slottsaften med festmiddag


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict