Ontoquery

Indholdsbaseret informationssøgning

Formålet med det tværvidenskabelige projekt OntoQuery er at udvikle teorier og metoder til indholdsbaseret informationssøgning bl.a. ved at skabe et beskrivelsessprog, der spænder fra den sproglige analyse af teksterne over en egentlig begrebsontologi til spørgsmålsanalyse. Dette danner basis for udvikling af en prototype på et søgesystem, som anvender indholdsbaseret søgning i (eksisterende) danske tekster og videnbaser ved brug af danske søgeudtryk, idet søgesystemet bl.a. indeholder viden om de relevante ord og ordgruppers bøjningformer, grammatiske funktioner, mulige betydninger samt interne betydningsrelationer. En sådan systemfunktionalitet opnås ved at opstille en intern beskrivelse - den føromtalte ontologi - der kombinerer ordbeskrivelser med en sammenhængende oversigt over begreber og terminologi inden for de behandlede videndomæner. Systemet er således mere intelligent og brugervenligt end de nuværende søgemaskiner, som traditionelt anvender relativt primitive søgestrategier baseret alene på forekomster af ord og ordkombinationer.

Projektdeltagere

Informatik og Matematisk Modellering, DTU
Institut for Datalingvistik, CBS
Laboratoriet for Intelligente Systemer, RUC
Institut for Erhvervssproglig Informatik og Kommunikation, SDU
Center for Sprogteknologi

CST's kontakt

Bolette Sandford Pedersen bolette @ cst.dk

Projekthjemmeside

www.ontoquery.dk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict