CST logo Center for Sprogteknologi
Centre for Language Technology

This page in english

MULINCO - MUltiLINgual Corpus of the University of COpenhagen

Søgning i korpora

Søgning i de fleste Mulinco-korpora kræver et password. Hvis du ønsker at søge i disse korpora til forsknings- eller undervisningsformål, så henvend dig til Centerleder Bente Maegaard. Du kan også søge i de få korpora der er frit tilgængelige, se herunder.

H.C. Andersen

Følgende 7 eventyr af H.C.Andersen kan findes i CQP for sprogene dansk, engelsk og fransk her

  1. Den grimme ælling
  2. Den flyvende Kuffert
  3. Kejserens nye Klæder
  4. Skyggen
  5. Sneemanden
  6. Lykkens Kalosker
  7. Sneedronningen

Eventyret Sneemanden

Eventyret Sneemanden findes for 6 sprog: dansk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk her

Desværre er aligneringerne mellem de enkelte sprog ikke tilgængelige i øjeblikket. Hvis du ønsker at gøre brug af dem så henvend dig til Centerleder Bente Maegaard eller Lene Offersgaard

Poe

Værket "The fall of the house of Usher"/"Huset Ushers fald" findes for 3 sprog: engelsk, dansk, fransk

Søgning i CQP for Poe's tekster

Desværre er aligneringerne mellem de enkelte sprog ikke tilgængelige i øjeblikket. Hvis du ønsker at gøre brug af dem så henvend dig til Centerleder Bente Maegaard eller Lene Offersgaard

Saxos Danmarkshistorie

"Saxos Danmarkshistorie" oversat af Peter Zeeberg i 2000 findes også i CQP. Teksten er opmærket med PartOfSpeech-tags, samt lemmaer/grundformer af ordene.

Søgning i Saxos Danmarkshistoire

Vejledning til hvordan man kan søge

 


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!