CST logo Center for Sprogteknologi
Centre for Language Technology

This page in english

MULINCO - MUltiLINgual Corpus of the University of COpenhagen

Søgning i korpora

Projektet Mulinco vedrørte korpuslinguistisk analyse af parallelle korpora i flere sprog, og var et samarbejde mellem Center for Sproogteknologi og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Projektet samlede på og arbejdede med følgende korpora.

H.C. Andersen

Følgende 7 eventyr i sprogene dansk, engelsk og fransk

  1. Den grimme ælling
  2. Den flyvende Kuffert
  3. Kejserens nye Klæder
  4. Skyggen
  5. Sneemanden
  6. Lykkens Kalosker
  7. Sneedronningen

Eventyret Sneemanden

Eventyret Sneemanden på 6 sprog: dansk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk

Poe

Værket "The fall of the house of Usher"/"Huset Ushers fald" på de 3 sprog: engelsk, dansk, fransk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!