Til Euromap-DKs hjemmeside

"CD-ORD3"


Se siden på engelsk


Den danske producent af software til undervisningsbrug, Mikro Værkstedet, har lanceret et nyt program, "CD-ORD3", til oplæsning af tekster på elektronisk form. Programmet benytter sig af 70.000 ord, som er indlæst enkeltvist. CD-ORD3 er integreret med Microsofts Office-produkter og kan f.eks. læse op fra Word. Læseprogrammet kan også benyttes til stavekontrol, idet det automatisk vil foreslå alternativer, hvis det møder et ord, som det ikke kan læse op. Målgruppen for programmet er mennesker, der skal lære at tale og stave, samt personer med nedsat syn.

Læs mere om CD-ORD3 på Mikro Værkstedets hjemmeside.