VID-reports

2003

December

"Kontrolleret sprog" (VID-report nr.1) (Controlled language)

"Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster" (VID-report nr.2) (Ontologies and meta-data in relation to searching in texts)

2004

May

"Automatisk analyse af Zaccos og Ankiros tekstmateriale" (VID-report nr.3) (Automatic analysis of Zaccos and Ankiros text material)


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, building 22, 3, DK-2300 Copenhagen S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict