previous next Title Contents

4. References

Andersen, Torben & Eva Heltberg, Claus Jensen, Peter Olivarius, Linda Stefansson (1992): Stavefejl - en undersøgelse af stavefejlsmønstre i gymnasiet. Undervisningsministeriets Gymnasieafdeling.

Dansk Sprognævn (1986): Retskrivningsordbogen. Gyldendal, København.

Löb, Henrik (1983) Bogstavet r - det største staveproblem. Danmarks Pædagogiske Institut.

Mohr, I., K.B.Nielsen & H.Holmoe (1991) Danske Bogstavpar. Munksgaard.

Sandersen, Vibeke (1983) Skolestile og skriftsprogsnormen. Danmarks Lærerhøjskole.

Togeby, Ole (1986) Sprogbog. Grundbog i sprogundervisning. Dansklærerforeningen 1986.


previous next Title Contents