Pressemeddelelse

        Tlf. Fax E-post Netsted

         

IT- og Forskningsministeriet Bredgade 43 1260 København K 3392 9700 3332 3501 fsk@fsk.dk www.fsk.dk  

IT på dansk

  Med en bevilling på 7,4 mio. kroner giver IT- og Forskningsministeriet en saltvandsindsprøjtning til det danske sprog i netværkssamfundet. Center for Sprogteknologi skal i samarbejde med andre forsknings- og udviklingsmiljøer udarbejde en grundlæggende sprogteknologisk orddatabase. En sprogteknologiske orddatabase vil kunne danne grundlag for udviklingen en lang række IT-værktøjer til det danske sprog. Eksempelvis automatisk oversættelse, grammatikkontrol, intelligente søgninger e.t.c. Samtidig vil den sprogteknologiske orddatabase betyde etableringen af en åben databasestruktur, som løbende kan udvides med mange forskellige typer af sproglige data, herunder også lyd- og billeddata. Birte Weiss: Arbejdet med dansk sprogteknologi har stor betydning for udviklingen af det danske netværkssamfund. Ved en indsats som denne er vi med til at sænke barriererne for danske borgeres og virksomheders brug af de mange muligheder, som netværkssamfundet giver os. Det er vigtigt, at vort danske modersmål ikke bliver et unødigt ekstra handicap i dagligdagen. Initiativet er baseret på en anbefaling fra IT- og forskningsministerens arbejdsgruppe om IT på dansk, der blev etableret på baggrund af regeringens IT politiske redegørelse "Omstilling til Netværkssamfundet". Den danske sprogteknologiske orddatabase igangsættes i dag ved et kick-off møde for forsknings- og udviklingsmiljøerne på Center for Sprogteknologi. Yderligere oplysninger: Center for Sprogteknologi Direktør Bente Maegaard Tlf: 3532 9090 Email: bente @ cst.dk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict