Sprogteknologi i vidensamfundet

Bente Maegaard, direktør, Center for Sprogteknologi

Program | Tilmelding

logo

Den 13. marts 2002 er det femte gang vi slår dørene op for Sprogteknologisk Forum, hvor vi som sædvanligt byder på foredrag og udstilling. Normalt har der været 3 år mellem et Sprogteknologisk Forum og det næste; men dels var succes'en i 2000 så stor, og dels sker udviklingen så hurtigt at vi denne gang har besluttet at nøjes med 2 års pause.

Baggrunden for overskriften 'Sprogteknologi i vidensamfundet' er at sprogteknologiske værktøjer har nået en modenhed og en udbredelse som gør at ikke kun professionelle sprogarbejdere, som fx oversættere, stifter bekendtskab med dem og anvender dem, men også professionelle i andre hverv hvor viden håndteres - og så selvfølgelig såkaldt almindelige mennesker. Vidensamfundet er kendetegnet ved at en meget stor del af den opbyggede viden er lagret elektronisk, behandles elektronisk og fremfindes elektronisk.

Sprogteknologi kan hjælpe med kvalitet og effektivitet med hensyn til at udtrykke viden, med hensyn til at behandle den, fx oversætte den, eller forstå den, og med hensyn til at finde viden. De grænseflader vi arbejder med, kan være af mange forskellige slags - og der kommer flere hver dag! - og de kan anvende både talt og skrevet sprog, grafik, gestus mv.

Dagens program omfatter alle disse aspekter af anvendelse af sprogteknologi, og vi er glade for at en række dygtige foredragsholdere alle har sagt ja til at medvirke og derved dele deres visioner og deres erfaringer med os andre.

Sprogteknologi er en vigtig del af et samfunds IT-udvikling, fordi sprogteknologi også har at gøre med den måde vi sprogligt kan kommunikere med computeren på og den måde vi kan kommunikere med andre mennesker i 'cyberspace'. Det er vigtigt at alle danskere kan bruge Internettet, også selv om de kun behersker det danske sprog, og udlændinge skal kunne få adgang til informationer som kun foreligger på dansk.

LAK logo CST logo euromap logo


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict