Fefor 6.-9. mars 2002
Fellesmøte SPINN og Nomen Nescio

Onsdag 6 mars

13.00-14.00: Lunsj

14.00-15.30: Fysisk aktivitet

15.30-15.45: Velkommen (Ruth Vatvedt Fjeld og Janne Bondi Johannessen)

15.45-16.15: Botolv Helleland: Kva er eit namn, og kva er det ikkje,
og kva slags kategoriar kan ein rekna med?

16.15-16.45: Janne Bondi Johannessen og Paul Meurer: Automatisk
gjenkjenning av vanskelige navn

16.45-17.00: Kaffe

17.00-18.00: Bodil Nistrup Madsen: Det terminologiske aspektet i
harmonisering av språkteknologiske ordbaser

18.30: Middag

Torsdag 7. mars:

8.00-10.00: Frokost

10.15-11.00: Dimitris Kokkinakis: Named Entity Recognition for Swedish;
Past, Present and Way Ahead

11.00-12.00: Dorte Haltrup: Dansk navnegjenkjenning med statistisk metode
(Brill)

12-12.45: Bolette Sandford Pedersen: Status for SPINN-netværket

12.45-13.00 Sanni Nimb: Udvidelse af det danske SIMPLE leksikon med
tidsadverbier

13.00-14.00: Lunsj

14.00-16.30: Ut på tur!

16.30-17.15: Planlegging av PhD-kurs (SPINN) og annen framtidig aktivitet

17.15-17.30: Kaffe

18.30: Middag

Fredag 8. mars:

8.00-10.00: Frokost

10.15-11.00: Barbara Gawronska: Automatisk flerspråklig sammenfatning av
nyhetstekster

11.00-11.15: Kaffe

11.15-12.00: Kerstin Lindmark: Svensk ordnett

12.00-12.30: Ruth Vatvedt Fjeld og Boye Wangensteen: Lemmaseleksjon i norsk SIMPLE

12.30.13.00: Lars Hellan: Struktur og muligheter i et HPSG-leksikon

13.00-14.00: Lunsj

14.00-16.15: 8.-marstog på ski

16.15-17.00: Andra Björk Jónsdóttir: Norsk navnegjenkjenning med Constraint
Grammar

17.15-18.15: Åsne Haaland og Anders Nøklestad: Norsk navnegjenkjenning med
statistisk metode (HMM)

18.30: Middag

Lørdag 9. mars

8.00-10.00: Frokost

10.00-11.00: Eckhard Bick: Dansk navnegjenkjenning med Constraint Grammar

11.00-13.00: Planlegging videre (Nomen Nescio)

13.00-14.00: Lunsj

14.00- Ut på tur?


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict