Program for introducerende møde i SPINN

Institutionen for Svenska Språket
Göteborg Universitet 15. marts 2001 kl. 11-17 lokale C200

11.00 - 12.00
Velkommen v. Maria T. Gronostaj.
Præsentation af SPINN v. Bolette S. Pedersen.
Præsentationsrunde for de enkelte deltagere.

12.00 - 12.30 Status over sprogteknologiske ordbaser i Danmark samt introduktion til STO v. Anna Braasch.

13.15 - 14.30 Præsentation af forskellige elementer af Språkdatas leksikalske database:
Språkbanken v. Martin Gellerstam,
Svensk morfologisk databas v.  Sture Berg,
Nationalencyklopedins ordbok (NEO) v. Sven-Göran Malmgren,
Lexikalisk betydelse och betydelseanvändning (LBAB) v. Jerker Järborg,
GLDB:s Semantic network (SEMNET) v. Yvonne Cederholm,
SIMPLE som hjälp vid informationsextrahering v. Dimitrios Kokkinakis,
Context Profile Clustering (CPS) v. Torgny Rasmark.

14.45 - 15.15 Sprogteknologi og tværsprolig informationssøgning v. Janne Bondi Johannessen.

15.15 - 15.45 Informationssøgning og sprogteknologiske ressourcer (om OntoQuery-projektet) v. Troels Andreassen og Hanne Thomsen.

15.45 - 17.00 Fremstidsdiskussion.

Fremtidsdiskussion:

Udover de forskellige lingvistiske ressourcer der blev præsenteret under foredragene findes også ordbogen Nordcomplex, som er udviklet på NTNU, og som sandsynligvis kan bruges i opbygningen af en ordbog til informationssøgning. I ordbogen indgår bl.a. oplysninger om tematiske roller. Man kan få information om Nordcomplex ved at sende en email til Torbjørn (Torbjorn.Nordgard@hf.ntnu.no).
Det blev  påpeget at det er for dyrt at opnå informationer om informationssøgning hos private firmaer, men at det er et problem at man ikke ved hvad industrien egentlig eftersøger til opbygning af bedre søgemaskiner.
Nogle mente at eftersom der indenfor det humanistiske område er masser af folk der anvender søgning på nettet, kunne man starte med at afdække deres behov.
Bolette Pedersen sagde at industrien i høj grad eftersøger tesaurusser og ontologier og i det hele taget systematikker over ord.
Nogle anførte at man også bør fokusere på hvordan folk formulerer spørgsmålet når de søger på nettet, og at dette ikke kun kræver en sproglig analyse men også viden om psykologi.
Maria Toporowska Gronostaj foreslog at man i søgesystemer kan lede brugeren igennem søgningen vha. spørgsmål og valg mellem et ords forskellige betydninger.

Diskussionen blev afsluttet med en opfordring fra Bolette Pedersen til at bruge SPINN-mailinglisten til information eller spørgsmål til andre netværksmedlemmer, samt til fælles diskussioner netværksdeltagerne imellem.
Desuden opfordrede hun til at man indsender oplysninger om link sprogteknologiske ressourcer til Sanni Nimb (sanni@cst.ku.dk) der så vil sørge for at SPINN-hjemmesiden bliver forsynet med disse links. Hvis man har problemer med at henvise til alle data pga. ophavsrettigheder e.l.. kan man lave et uddrag på 50 eksempler fra sin ordbog, som man kan gøre tilgængeligt. Netværksmedlemmerne vil på den måde have mulighed for at orientere sig i hinandens ressourcer inden næste netværksmøde.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict