SIMPLE

Semantic Information for Multifunctional Plurilingual Lexica

SIMPLE-projektet er et 2-årigt EU-projekt, som omhandler udarbejdelsen af harmoniserede, semantiske ordbøger til sprogteknologiske formål for 12 europæiske sprog. Projektet er baseret på en fælles, ontologibaseret semantisk model - SIMPLE-modellen - hvori en udvidet såkaldt Qualiastruktur udtrykkes. Projektet kan ses som en udvidelse af et andet ordbogsprojekt LE-PAROLE, i hvilket den morfologiske og syntaktiske base for i alt 20.000 indgange blev udviklet. Målet for SIMPLE-projektet er noget mindre: der skal udarbejdes i alt 10.000 semantiske beskrivelser i løbet af projektet. På længere sigt er det imidlertid planen på CST at udvide denne ordbog til i alt 100.000 indgange på betydningsniveau, således at ordbogen får en størrelse, der gør den praktisk anvendelig i sprogteknologiske applikationer. Denne udvidelse sker inden for det såkaldte STO-projekt (Sprogteknologisk Ordbog for Dansk).

For et kig på SIMPLE's internationale hjemmeside klik her: http://www.ub.es/gilcub/SIMPLE/simple2.html

Publikationer om STO og SIMPLE

B.S. Pedersen & S. Nimb (2000) 'Semantic Encoding of Danish Verbs in SIMPLE - Adapting a verb-framed model to a satellite-framed language'. Proceeding from Second International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2000, Athens.

Pedersen, B.S. (under udgivelse) 'Den danske SIMPLE-ordbog. En semantisk, ontologibaseret ordbog'. C. Povlsen (ed.) DALF 99, Datalingvistisk Forenings årsmøde 1999, Center for Sprogteknologi.

Pedersen; B.S. & Britt Keson (1999) 'SIMPLE - Semantic Information for Multifunctional Plurilingual Lexica: Some Danish Examples on Concrete Nouns', in: SIGLEX99: Standardizing Lexical Resources, Association of Computational Linguistics, ACL99 Workshop, Maryland (10 p.).

Braasch, A. & B.S. Pedersen (1999) 'En stor sprogteknlogisk ordbog for dansk - med særligt fokus på håndtering af flertydighed i en niveaudelt ordbog', in: P. Widell & M. Kunøe (eds.) MUDS, 7. Møde om Udforskning af Dansk Sprog, Århus Universitet.

Braasch, A., A. B. Christensen, S. Olsen & B.S. Pedersen (1998) 'A Large-Scale Lexicon for Danish in the Information Society', in: Proceedings from First International Conference on Language Resources & Evaluation, Granada 1998 (8p).

Lenci, A., F. Busa, N. Ruimy, E. Gola, M. Monachini, N. Calzolari, A. Zampolli (1999). 'Linguistic Specifications Del. D2.1', unpublished SIMPLE report.

Eksempler fra SIMPLE-ordbogen

30 eksempler i SGML-format

CST kontakt

Bolette S. Pedersen bolette @ cst.dk


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict