Senseval

Senseval er et internationalt projekt der omhandler betydningsopmærkning af korpuseksempler med det formål at opbygge trænings- og evalueringsmateriale til computerprogrammer der skal kunne foretage automatisk betydningsbestemmelse af flertydige ord.

Deltagere i den danske del af Sensevalprojektet:

  • Center for Sprogteknologi

  • Institut for Datalingvistik, Handelshøjskolen i København


Det danske trænings- og evalueringsmateriale indbefatter betydningsopmærkede  korpuseksempler for 100 flertydige ord på dansk, heraf 50 substantiver,  25 adjektiver og 25 verber. For hvert ord er der betydningsopmærket gennemsnitligt 150 eksempler - afhængigt af hvor flertydigt ordet er.

Danske sensevaldata

CST's kontakt

Bolette S. Pedersen bolette @ cst.dk

Projekthjemmeside

www.itri.brighton.ac.uk/events/senseval


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict