Forside Om sprogteknologi Projekter Publikationer Undervisning Kalender Stab   Job hos CST
CST logo Center for Sprogteknologi
Centre for Language Technology

This page in english

Tag-sæt

Frekvens Tag   Betydning Eksempel
4119 NUM   cardinal adjektiv to
6 NUM_GEN   cardinal adjektiv genitiv 2s
23327 ADJ   almindelig adjektiv økonomiske
28 ADJ_GEN   almindelig adjektiv genitiv radikales (fx. de radikales EF-ordfører)
419 NUM_ORD   ordinal adjektiv 3.
1 NUM_ORD_GEN ordinal adjektiv genitiv   4.s ( fx. Christian 4.s renæssanceslot)
9819 SKONJ   sideordnende konjunktion og, men
5730 UKONJ   underordnende konjunktion at, fordi, om, mens, .....
259 INTERJ   lydord/udråbsord nå, ak, næh, ....
50660 N   appellativ fremgangsmåde
1985 N_GEN   appellativ genitiv husets
13188 EGEN   proprium Eddie
1073 EGEN_GEN   proprium genitiv Jugoslaviens
77 PRON_REC   reciprokt pronomen hinanden
7 PRON_REC_GEN reciprokt pronomen genitiv   hinandens
6939 PRON_DEMO   demonstrativ pronomen den, det, de, denne, dette, disse
6 PRON_DEMO_GEN demonstrativ pronomen genitiv   dennes, disses, ...
9490 PRON_UBST   ubestemt pronomen en, et, noget, man, noget, nogen anden, andet, andre, .
22 PRON_UBST_GEN ubestemt pronomen genitiv   ens, andres, ...
2433 PRON_POSS   possessivt pronomen min, din , ...
13965 PRON_PERS   personligt pronomen jeg, det, de, sig, ...
525 PRON_INTER.REL interrogativt/relativt pronomen   hvem, hvad, hvilke, ...
29 PRON_INTER.REL_GEN interrogativt/relativt pronomen genitiv hvis  
19017 ADV   generel adverbium ud, ind, overfor
30927 PRÆP   præposition i, ad, på
9037 UNIK   unik som, er, at (...?)
9010 V_PAST   alm. verbum indikativ præteritum gjorde, ville, lagde
19899 V_PRES   alm. verbum indikativ præsens er, har, plejer
8627 V_INF   alm. verbum infinitiv komme, æde, tage
56 V_GERUND   alm. verbum gerundium medvirken, undren, stirren
437 V_IMP   alm. verbum imperativ sæt, se,
6326 V_PARTC_PAST alm. verbum participium præteritum plantet, klippede, ansatte  
667 V_PARTC_PRES alm. verbum participium præsens   tilhørende, dinglende, manglende
71 V_MED_PAST   medial verbum indikativ præteritum mislykkedes, syntes, lykkedes
220 V_MED_PRES   medial verbum indikativ præsens findes, færdes, skændes
69 V_MED_INF   medial verbum infinitiv enes, følges
16 V_MED_PARTC_PAST medial verbum participium præteritum lykkedes, enedes, skændtes  
146 FORK   forkortelse el., dr._scient._pol.
295 UL   udenlandsk ord rock'n', roll, the
40391 TEGN   interpunktionstegn " , . - ; : ! ? ( )
47 FORML   formler 1986:5, 16V, V8
169 SYMBOL   symboler $, *, § , ...
1066 XX   andet fejl mm

Blå linie
Njalsgade 80 - DK-2300 KBH S - Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089 - webmaster@cst.dk