BILAG 8

 

 

 

 

 

"A-vitamin-artiklen" fra Den Store Danske Encyklopædi

tagget manuelt

a-vitamin/N ,/TEGN fedtopløselig/ADJ vitamin/N ,/TEGN der/UNIK i/PRÆP kosten/N findes/V_MED_PRES i/PRÆP flere/ADJ former/N :/TEGN retinol/N især/ADV i/PRÆP lever/N ,/TEGN fisk/N ,/TEGN mælk/N og/SKONJ æg/N ;/TEGN og/SKONJ som/UNIK forstadium/N carotener/N ,/TEGN især/ADV i/PRÆP grøntsager/N og/SKONJ frugt/N med/PRÆP orange/ADJ eller/SKONJ mørkegrønne/ADJ farver/N ,/TEGN fx/ADV gulerødder/N ,/TEGN spinat/N ,/TEGN meloner/N og/SKONJ abrikoser/N ./TEGN

der/UNIK findes/V_MED_PRES omkring/PRÆP 50/NUM forskellige/ADJ carotener/N ,/TEGN hvoraf/ADV betacaroten/N er/V_PRES den/PRON_DEMO vigtigste/ADJ ,/TEGN og/SKONJ de/PRON_PERS kan/V_PRES alle/ADJ omdannes/V_INF i/PRÆP kroppen/N til/PRÆP retinol/N ./TEGN

a-vitamin/N har/V_PRES en/PRON_UBST vigtig/ADJ rolle/N i/PRÆP regulering/N af/PRÆP arveanlæggenes/N_GEN funktion/N i/PRÆP den/PRON_DEMO enkelte/ADJ celle/N (/TEGN genekspression/N )/TEGN og/SKONJ dermed/ADV i/PRÆP reguleringen/N af/PRÆP cellevækst/N ./TEGN

vitaminet/N er/V_PRES nødvendigt/ADJ for/PRÆP dannelse/N af/PRÆP glykoproteiner/N ,/TEGN der/UNIK er/V_PRES en/PRON_UBST vigtig/ADJ del/N af/PRÆP slim/N ,/TEGN der/UNIK dækker/V_PRES slimhinderne/N ./TEGN

a-vitamin/N indgår/V_PRES desuden/ADV i/PRÆP øjets/N_GEN synspigmenter/N og/SKONJ er/V_PRES nødvendigt/ADJ ,/TEGN for/PRÆP at/UKONJ lys/N kan/V_PRES omdannes/V_INF til/PRÆP synsindtryk/N ./TEGN

mangel/N på/PRÆP A-vitamin/N kan/V_PRES give/V_INF natteblindhed/N og/SKONJ tørre/ADJ slimhinder/N ,/TEGN der/UNIK medfører/V_PRES øget/V_PARTC_PAST modtagelighed/N for/PRÆP infektioner/N og/SKONJ ,/TEGN ved/PRÆP udtalt/V_PARTC_PAST mangel/N ,/TEGN blindhed/N ./TEGN

leveren/N kan/V_PRES oplagre/V_INF store/ADJ mængder/N A-vitamin/N ,/TEGN og/SKONJ mangelsymptomer/N optræder/V_PRES først/ADV ,/TEGN hvis/UKONJ kosten/N i/PRÆP mange/ADJ måneder/N har/V_PRES været/V_PARTC_PAST uden/PRÆP A-vitamin/N ./TEGN

i/PRÆP industrialiserede/V_PARTC_PAST lande/N optræder/V_PRES mangel/N kun/ADV ved/PRÆP kronisk/ADJ leversygdom/N og/SKONJ sygdomme/N ,/TEGN der/UNIK medfører/V_PRES nedsadt/V_PARTC_PAST fedtoptagelse/N fra/PRÆP tarmen/N ./TEGN

globalt/ADV er/V_PRES A-vitaminmangel/N et/PRON_UBST af/PRÆP de/PRON_DEMO største/ADJ ernæringsproblemer/N ./TEGN

5/NUM mio./N mennesker/N får/V_PRES hvert/PRON_UBST år/N xerofthalmi/N (/TEGN øjentørsot/N )/TEGN og/SKONJ hos/PRÆP ½/SYMBOL mio./N medfører/V_PRES det/PRON_PERS blindhed/N ./TEGN

lettere/ADJ mangel/N ,/TEGN der/UNIK medfører/V_PRES nedsadt/V_PARTC_PAST modstandskraft/N over/ADV for/PRÆP infektioner/N ,/TEGN er/V_PRES meget/ADJ hyppigere/ADJ ,/TEGN og/SKONJ i/PRÆP mange/ADJ ulande/N kan/V_PRES børnedødligheden/N reduceres/V_INF med/PRÆP 25/NUM %/SYMBOL ,/TEGN hvis/UKONJ børnene/N får/V_PRES dækket/V_PARTC_PAST deres/PRON_POSS A-vitaminbehov/N ./TEGN

for/PRÆP flere/ADJ kræftformers/N_GEN vedkommende/N er/V_PRES det/PRON_PERS vist/ADV ,/TEGN at/UKONJ en/PRON_UBST stor/ADJ indtagelse/N af/PRÆP grøntsager/N og/SKONJ frugt/N mindsker/V_PRES sygdomsrisikoen/N ;/TEGN årsagen/N er/V_PRES formodentlig/ADV bl.a./ADV disse/PRON_DEMO fødemidlers/N_GEN indhold/N af/PRÆP betacarotener/N ./TEGN

for/PRÆP stor/ADJ indtagelse/N af/PRÆP A-vitamin/N er/V_PRES skadelig/ADJ og/SKONJ kan/V_PRES bl.a./ADV give/V_INF fostermisdannelser/N hos/PRÆP gravide/ADJ ./TEGN

anbefalet/V_PARTC_PAST daglig/ADJ dosis/N er/V_PRES 800-1000/NUM retinolækvivalenter/N for/PRÆP voksne/ADJ ./TEGN

kfmi/EGEN

a-vitaminsyre/N (/TEGN retinsyre/N ,/TEGN tretinoin/N )/TEGN anvendes/V_PRES i/PRÆP cremer/N til/PRÆP medicinsk/ADJ behandling/N af/PRÆP bumser/N (/TEGN akne/N )/TEGN ./TEGN

der/UNIK kræves/V_PRES en/PRON_UBST nøje/ADJ instruktion/N i/PRÆP brug/N af/PRÆP cremerne/N ,/TEGN da/UKONJ der/UNIK optræder/V_PRES bivirkninger/N som/UNIK svien/V_GERUND ,/TEGN rødme/N og/SKONJ eksem/N ./TEGN

i/PRÆP Danmark/EGEN er/V_PRES A-vitaminsyre/N ikke/ADV tilladt/V_PARTC_PAST i/PRÆP kosmetik/N på/PRÆP grund/N af/PRÆP risikoen/N for/PRÆP bivirkninger/N ./TEGN

derivatet/N A-vitaminpalmitat/N anvendes/V_PRES i/PRÆP >/SYMBOL antirynkecreme/N ./TEGN