BILAG 7

 

 

 

 

 

"A-vitamin-artiklen" fra Den Store Danske Encyklopædi

indtastst manuelt

A-vitamin , fedtopløselig vitamin , der i kosten findes i flere former: retinol især i lever , fisk , mælk og æg; og som forstadium carotener , især i grøntsager og frugt med orange eller mørkegrønne farver , fx gulerødder , spinat , meloner og abrikoser .

Der findes omkring 50 forskellige carotener , hvoraf betacaroten er den vigtigste , og de kan alle omdannes i kroppen til retinol .

A-vitamin har en vigtig rolle i regulering af arveanlæggenes funktion i den enkelte celle ( genekspression ) og dermed i reguleringen af cellevækst .

Vitaminet er nødvendigt for dannelse af glykoproteiner , der er en vigtig del af slim , der dækker slimhinderne . A-vitamin indgår desuden i øjets synspigmenter og er nødvendigt , for at lys kan omdannes til synsindtryk .

Mangel på A-vitamin kan give natteblindhed og tørre slimhinder , der medfører øget modtagelighed for infektioner og , ved udtalt mangel , blindhed .

Leveren kan oplagre store mængder A-vitamin , og mangelsymptomer optræder først , hvis kosten i mange måneder har været uden A-vitamin .

I industrialiserede lande optræder mangel kun ved kronisk leversygdom og sygdomme , der medfører nedsadt fedtoptagelse fra tarmen .

Globalt er A-vitaminmangel et af de største ernæringsproblemer .

5 mio . mennesker får hvert år xerofthalmi ( øjentørsot ) og hos ½ mio . medfører det blindhed .

Lettere mangel , der medfører nedsadt modstandskraft over for infektioner , er meget hyppigere , og i mange ulande kan børnedødligheden reduceres med 25% , hvis børnene får dækket deres A-vitaminbehov .

For flere kræftformers vedkommende er det vist , at en stor indtagelse af grøntsager og frugt mindsker sygdomsrisikoen; årsagen er formodentlig bl .a . disse fødemidlers indhold af betacarotener .

For stor indtagelse af A-vitamin er skadelig og kan bl.a. give fostermisdannelser hos gravide .

Anbefalet daglig dosis er 800-1000 retinolækvivalenter for voksne .

KFMi

A-vitaminsyre ( retinsyre , tretinoin ) anvendes i cremer til medicinsk behandling af bumser ( akne ) .

Der kræves en nøje instruktion i brug af cremerne , da der optræder bivirkninger som svien , rødme og eksem .

I danmark er A-vitaminsyre ikke tilladt i kosmetik på grund af risikoen for bivirkninger .

Derivatet A-vitaminpalmitat anvendes i > antirynkecreme .