Den trænede taggers tag-sæt

 

Frekvens

Tag

 

Betydning

Eksempel

4119

NUM

 

cardinal adjektiv

to

6

NUM_GEN

 

cardinal adjektiv genitiv

2s

23327

ADJ

 

almindelig adjektiv

økonomiske

28

ADJ_GEN

 

almindelig adjektiv genitiv

radikales (fx. de radikales EF-ordfører)

419

NUM_ORD

 

ordinal adjektiv

3.

1

NUM_ORD_GEN

ordinal adjektiv genitiv

 

4.s ( fx. Christian 4.s renæssanceslot)

9819

SKONJ

 

sideordnende konjunktion

og, men

5730

UKONJ

 

underordnende konjunktion

at, fordi, om, mens, .....

259

INTERJ

 

lydord/udråbsord

nå, ak, næh, ....

50660

N

 

appellativ

fremgangsmåde

1985

N_GEN

 

appellativ genitiv

husets

13188

EGEN

 

proprium

Eddie

1073

EGEN_GEN

 

proprium genitiv

Jugoslaviens

77

PRON_REC

 

reciprokt pronomen

hinanden

7

PRON_REC_GEN

reciprokt pronomen genitiv

 

hinandens

6939

PRON_DEMO

 

demonstrativ pronomen

den, det, de, denne, dette, disse

6

PRON_DEMO_GEN

demonstrativ pronomen genitiv

 

dennes, disses, ...

9490

PRON_UBST

 

ubestemt pronomen

en, et, noget, man, noget, nogen anden, andet, andre, .

22

PRON_UBST_GEN

ubestemt pronomen genitiv

 

ens, andres, ...

2433

PRON_POSS

 

possessivt pronomen

min, din , ...

13965

PRON_PERS

 

personligt pronomen

jeg, det, de, sig, ...

525

PRON_INTER.REL

interrogativt/relativt pronomen

 

hvem, hvad, hvilke, ...

29

PRON_INTER.REL_GEN

interrogativt/relativt pronomen genitiv

hvis

 

19017

ADV

 

generel adverbium

ud, ind, overfor

30927

PRÆP

 

præposition

i, ad, på

9037

UNIK

 

unik

som, er, at (...?)

9010

V_PAST

 

alm. verbum indikativ præteritum

gjorde, ville, lagde

19899

V_PRES

 

alm. verbum indikativ præsens

er, har, plejer

8627

V_INF

 

alm. verbum infinitiv

komme, æde, tage

56

V_GERUND

 

alm. verbum gerundium

medvirken, undren, stirren

437

V_IMP

 

alm. verbum imperativ

sæt, se,

6326

V_PARTC_PAST

alm. verbum participium præteritum

plantet, klippede, ansatte

 

667

V_PARTC_PRES

alm. verbum participium præsens

 

tilhørende, dinglende, manglende

71

V_MED_PAST

 

medial verbum indikativ præteritum

mislykkedes, syntes, lykkedes

220

V_MED_PRES

 

medial verbum indikativ præsens

findes, færdes, skændes

69

V_MED_INF

 

medial verbum infinitiv

enes, følges

16

V_MED_PARTC_PAST

medial verbum participium præteritum

lykkedes, enedes, skændtes

 

146

FORK

 

forkortelse

el., dr._scient._pol.

295

UL

 

udenlandsk ord

rock'n', roll, the

40391

TEGN

 

interpunktionstegn

" , . - ; : ! ? ( )

47

FORML

 

formler

1986:5, 16V, V8

169

SYMBOL

 

symboler

$, *, , ...

1066

XX

 

andet

fejl mm

BILAG 3