CST logo Center for Sprogteknologi
Centre for Language Technology

This page in english

MULINCO - MUltiLINgual Corpus of the University of COpenhagen

Intert CST

Søgning i korpora

Søgning i de fleste Mulinco-korpora kræver et password. Hvis du ønsker at søge i disse korpora til forsknings- eller undervisningsformål, så henvend dig til Centerleder Bente Maegaard. Du kan også søge i få de korpora der er frit tilgængelige.

H.C. Andersen

Følgende 7 eventyr af H.C.Andersen kan findes i CQP for sprogene dansk, engelsk og italiensk her

  1. Den grimme ælling
  2. Den flyvende Kuffert
  3. Kejserens nye Klæder
  4. Skyggen
  5. Sneemanden
  6. Lykkens Kalosker
  7. Sneedronningen

Eventyret Sneemanden findes for 6 sprog: dansk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, tysk her

Poe

Søgning i CQP for Poe's tekster

  • The fall of the house of Usher (engelsk, dansk, fransk)

ECI

The Official Journal of the Europian Union

  • The unconsolidated treaty of the European Union (automatisk aligneret)

 


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!