Til Euromap-DKs hjemmeside
Sprogteknologi hos Lars Høj Informatik

Hos Lars Høj Informatik er man meget tilfreds med Transit, som er et system med oversættelseshukommelse fra firmaet Star. "I dag kunne vi ikke forestille os at arbejde uden Transit", siger Lars Høj, "vi kan levere et bedre produkt til kunden og endda med kortere leveringstider". Anvendelsen af terminologi og skrivestil er også blevet langt mere konsekvent end før. "Med Transit er det muligt at gøre teksterne så ensartede, at det ser ud som om de er oversat af en person", siger oversætter Lisa Gregersen.

Lars Høj startede sin virksomhed i 1974. I starten beskæftigede han sig fortrinsvis med journalistik, men efterhånden fik oversættelsesarbejde en mere og mere fremtrædende rolle, og i dag udgør oversættelse fra engelsk til dansk omkring 75% af arbejdet. De tekster der oversættes er primært manualer, brochurer, tekniske beskrivelser og andre typer tekster, som vedrører kontormaskiner og EDB. Virksomhedens kundekreds er forholdsvis lille og omfatter fx Canon, Compaq, Hewlett-Packard og Bruhn. Ud over at beskæftige sig med oversættelsesarbejde og journalistik yder Lars Høj også konsulentbistand til virksomheder, der ønsker hjælp til indførelse af sprogteknologiske værktøjer. I de 25 år Lars Høj Informatik har eksisteret, har der i perioder været en del oversættere tilknyttet virksomheden og i andre perioder har Lars Høj arbejdet alene, men siden 1995 har Lars Høj haft et godt samarbejde med oversætter Lisa Gregersen.

Hvorfor indføre sprogteknologi?

I 1996 begyndte Lars Høj Informatik at anvende Transit Light i oversættelsesarbejdet. "Det blev vi sådan set nødt til, hvis vi fortsat ønskede at arbejde for Canon", siger Lars Høj. Canon traf dengang en principbeslutning om, at alle lokale oversættere skulle anvende Transit, fordi man oplevede en betydelig vækst både i manualernes volumen og i antallet af de sprog, som teksterne skulle oversættes til. Med Transit ønskede Canon at opnå hurtigere leveringstider samt større konsekvens i teksterne.

Et system med oversættelseshukommelse, som fx Transit Light, er i al sin enkelhed en database, hvori man gemmer kildesprogstekster med ækvivalente oversættelser. Hver gang en ny tekst skal oversættes sammenlignes sætningerne i den nye tekst med oversættelseshukommelsen, de brugbare sætninger genanvendes og nye oversættelser, som ikke allerede findes i hukommelsen, gemmes til senere brug.

Man kan ikke importere tekster i Transit Light. Systemet kan kun arbejde med filer, som er konverteret til Transit-format, og det betød, at systemet i begyndelsen kun blev anvendt til oversættelse af Canons tekster. Men efter ca. 6 måneder stod det klart for Lisa Gregersen og Lars Høj, at der lå et stort potentiale i et system som Transit, og de besluttede at investere i den fulde version, så systemet også kunne anvendes til oversættelse af tekster fra andre kunder. Efter at have arbejdet yderligere 6 måneder med den fulde version indeholdt oversættelseshukommelsen et så stort materiale, at de havde opnået, hvad man kan kalde fuldt udbytte af systemet. Oversættelseshukommelsen vokser dog hele tiden og det er derfor svært at sige om - og i så fald hvornår - man opnår det optimale udbytte.

Der er ikke andre kunder, der kræver at Lars Høj Informatik skal anvende sprogteknologiske værktøjer, men nogle enkelte har udtrykt tilfredshed med, at de bruger Transit, "det er nok fordi de ved, at Transit er medvirkende årsag til, at vi har så gode leveringstider", siger Lars Høj.

En ny måde at arbejde på

Transit kom på mange måder til at betyde nye arbejdsrutiner. Tidligere brugte de kopier/indsæt funktionen hver gang de stødte på et stykke tekst, som var oversat før. Det betød at mange dokumenter, ofte 6-7 stykker, var åbne på skærmen samtidig, og selvom det sagtens kan lade sig gøre, kræver det lidt ekstra at holde styr på så mange vinduer. Desuden tog det ofte uforholdsmæssig lang tid at finde teksterne frem, og sommetider lignede tekststykkerne måske ikke hinanden så meget som forventet. Efter indførelsen af Transit kan de få vist alle relevante oversættelsesforslag ved et enkelt tastetryk.

Arbejdsgangen i Transit forløber på den måde, at man først foretager en såkaldt 'Pretranslate', dvs. man lader systemet oversætte alle de sætninger, som er 100% identiske med sætninger, som allerede findes i oversættelseshukommelsen. Derefter går man selv i gang med at oversætte resten og får hjælp undervejs fra systemet med oversættelsesforslag til termer samt til de sætninger, hvor kun en lignende sætning findes i forvejen. "Selvom et oversættelsesforslag ikke altid er umiddelbart anvendeligt, kan det ofte bruges som en skabelon for, hvordan en oversættelse bør udformes", siger Lars Høj.

I dag er det ca. 80% af den samlede tekstmængde, der kører igennem Transit. Men det er svært at sige, hvor stor en del af denne tekstmængde, der rent faktisk oversættes af Transit. "Nogle gange er det måske så meget som 50% af en tekst, der oversættes af systemet under en 'Pretranslate', andre gange kun 10% eller mindre, men man får jo også hjælp til en del af de resterende sætninger", siger Lisa Gregersen. En af fordelene ved at anvende et system som Transit er, at man ikke behøver selv at holde rede på, om der forekommer repetitioner inden for samme tekst. Når den samme sætning forekommer for anden gang, foreslår systemet selv den oversættelse man lavede til den første sætning.

Transit giver mange muligheder

Oversættelseshukommelsen kan præsentere brugeren for oversættelsesforslag, som er udarbejdet i alle mulige andre filformater. "Tidligere kunne vi kun genbruge tekststumper, som var udarbejdet i samme filformat som det dokument, hvori teksten skulle indsættes. Nu er alle sætninger potentielt genanvendelige i alle typer dokumenter, og det gør en enorm forskel", siger Lars Høj.

Der er også kommet bedre styr på terminologien med Transits termdatabase. Tidligere havde man hos Lars Høj Informatik al terminologi i hovedet. Det kunne lade sig gøre at arbejde uden termlister el.lign., fordi virksomheden er så lille, men det er klart, at anvendelsen af terminologi er blevet langt mere konsekvent med indførelsen af en termdatabase.

"Med Transit er det muligt at gøre teksterne så ensartede, at det ser ud som om de er oversat af en person", siger Lisa Gregersen og Lars Høj fortsætter, "Transit er simpelthen en forudsætning for, at samarbejdet mellem Lisa Gregersen og mig kan fungere så godt".

I Transit arbejder man i systemets egen editor, og det er en stor fordel, når man modtager tekster i mange forskellige filformater. Tidligere var de nødt til skiftevis at arbejde i fx Quark, PageMaker, Framemaker og Word alt efter hvilket filformat teksten blev leveret i, og selvom det selvfølgelig ikke er noget problem, tager det alligevel lidt ekstra tid hele tiden at skulle omstille sig.

Alt i alt er produktiviteten steget betydeligt med indførelsen af Transit. Lars Høj fortæller: "Før i tiden arbejdede jeg ofte til langt ud på aftenen, og ferier blev det heller ikke til så ofte. Men det har ændret sig. Transit har givet den luft der skulle til for at kunne overholde nogle ordentlige arbejdstider."

Strategi ved indførelsen af Transit

Hos Lars Høj Informatik anvendte man ikke nogen bestemt strategi ved indførelsen af Transit. "Jeg tror ikke, det er nødvendigt med en strategi, når man kun er 2 personer. Vi kastede os bare ud i projektet, og det forløb jo også ret uproblematisk", siger Lars Høj og fortsætter, "men det vil nok være en god ide at tage et kursus i systemets anvendelsesmuligheder og den overordnede arbejdsgang. Det havde vi ikke brug for, fordi jeg allerede i forvejen kendte en del til sprogteknologiske værktøjer, men man bør være opmærksom på, at den manual der følger med Transit, er svær at arbejde med".

Transit Alignment Tool

Transit Alignment er et værktøj, som kan parre sætninger i en kildesprogstekst med de ækvivalente oversættelser i målsprogsteksten. Således kan man genanvende oversættelser, som er produceret uden brug af Transit. Alignmentværktøjet anvendes derfor ofte i forbindelse med at Transit indføres i virksomheden på alle de gamle tekster man har liggende. På den måde kan man få et stort udbytte af Transit lige fra starten.

Aligmentværktøjet blev ikke anvendt i opstartfasen hos Lars Høj Informatik, men Lars Høj har arbejdet med det på et senere tidspunkt: "Det er et nemt værktøj at arbejde med, og da processen er interaktiv, er der ikke de store fejlmuligheder". Lars Høj anbefaler dog, at man sætter sig lidt ind i værktøjets arbejdsmetoder, så man opnår det bedst mulige resultat. Det er bl.a. vigtigt at vide, at kilde- og målsprogstekster skal have ens formater, eftersom systemet kigger efter formatkoder. Hvis der optræder en bestemt formatkode i kildesprogsteksten er der en sandsynlighed for, at den skal parres med en sætning i målsprogsteksten som indeholder samme formatkode. Systemet kigger også efter afsnitsinddelinger samt ordpar fra ordbøgerne. Alignmentværktøjet fungerer absolut bedst, når man har oprettet en ordbog, for så ved systemet, at når et bestemt udtryk forekommer i kildesprogssætningen vil det tilsvarende udtryk sandsynligvis også kunne findes i målsprogssætningen.

Gode råd fra Lars Høj Informatik

Lars Høj har også nogle gode råd til andre virksomheder, som overvejer at investere i Transit. Det anbefales at starte med at tage et kursus i systemet. På den måde spares megen tid og mange ærgrelser. Lars Høj mener også, det er mest rentabelt at investere i den fulde version lige fra starten, selvom en eller flere kunder kan levere filerne i Transit-format. For kun med den fulde version vil systemet kunne anvendes på alle kunders tekster.

Mange virksomheder finder det vanskeligt at vurdere om et system med oversættelseshukommelse vil være en god investering for dem. "Men det er egentlig slet ikke så svært at finde ud af, i hvert fald ikke, hvis firmaet er lille", siger Lars Høj, "man skal bare kigge nøje på sin arbejdssituation. Hvis man ofte bruger kopier/indsæt funktionen, så er det en stærk indikation om, at oversættelseshukommelse vil være en stor hjælp i det daglige arbejde".

Denne artikel er udarbejdet på baggrund af et interview hos Lars Høj Informatik med Lars Høj og Lisa Gregersen den 8. juni 1999. Vi takker for deres hjælp og samarbejde. For flere oplysninger om Lars Høj Informatik, se http://www.lhi.dk/.
 

  Tilbage til Successhistorier