Til Euromap-DKs hjemmeside IMAGE
This story in English

 
LanguageWire.com: En internetmarkedsplads for oversættelsesydelser
LanguageWire.com er et nystartet internetbaseret firma, grundlagt 1. august 2000 med det formål at lancere en markedsplads, hvor kunder sættes i forbindelse med udbydere af oversættelsesydelser. Endvidere ønsker de at tilbyde sprogteknologiske værktøjer samt fremme nye måder at udveksle viden og på den måde skabe et gennemskueligt og effektivt oversættelsesmarked.Markedspladsen blev officielt lanceret 1. februar 2001 (en betaversion blev lanceret allerede 1. december 2000). Virksomheden beskæftiger i øjeblikket 5 ansatte, men er i hastig vækst.

Et fragmenteret oversættelsesmarked

Grundlæggerne af LanguageWire har alle oplevet hvilke frustrationer det kan medføre at skulle have udført en oversættelsesopgave af en anden part. Hvilke oversættere eller bureauer står til rådighed for den pågældende opgave? Kan de levere den korrekte sprogkombination og faglige ekspertise? Hvor lang tid vil det tage at udføre opgaven? Hvilken pris vil være rimelig for opgaven? Med et meget fragmenteret oversættelsesmarked som består af mange freelance-oversættere og små bureauer, hver især med deres egne specialer, er det ofte umuligt for en lille eller mellemstor virksomhed at være sikker på at kunne finde den rette oversætter til en specifik oversættelsesopgave.

Det er også svært for freelance-oversættere og oversættelsesbureauer at synliggøre sig over for potentielle kunder og vinde de opgaver som bedst passer til deres profil med hensyn til sprog og faglig ekspertise. Oversættelsesvirksomheders primære kompetence ligger i at oversætte og ikke i markedsføring.

Et andet stort problem for både leverandører af oversættelser og deres kunder er den konstante tilgang af ny terminologi inden for en teknologi i hastig udvikling, og spørgsmålet om hvordan man finder (eller opfinder) de bedste oversættelser for disse nye termer. Fordi oversættelsesbranchen er så fragmenteret, sker det ofte at arbejde gentages når individuelle oversættere hver især må udføre arbejdet med at finde den bedste oversættelse for specifikke termer. Dette vil ofte resultere i forskellige "ikke-standardoversættelser" som kan forvirre læseren af den oversatte tekst.

Store internationale koncerner fastlægger ofte hvilken terminologi (og endda også længere tekstfragmenter) der skal benyttes i oversættelsen af deres dokumenter, og anvender forskellige former for oversættelsesteknologi for at sikre ensartethed og kvalitet i deres oversættelser. Mindre virksomheder har derimod ikke altid infrastrukturen, ekspertisen eller teknologien til at gøre dette. De er som regel mere optagede af at sikre sig at der benyttes "standardoversættelser" som er umiddelbart forståelige for deres kunder, end af at fastlægge deres egen terminologi.

LanguageWire ønsker at løse disse problemer ved at lancere en markedsplads hvor kunder sættes i forbindelse med udbydere af oversættelsesydelser, og som en yderligere service at stille oversættelsesteknologi til rådighed, og fremme god praksis i administrationen af terminologibaser og oversættelseshukommelse. 

Et effektivt og gennemskueligt oversættelsesmarked

"Vores mål er at blive den førende internetmarkedsplads for formidling af oversættelsesopgaver og oversættelsesydelser mellem købere og leverandører"

Virksomheden er ikke i sig selv et oversættelsesbureau, men vil i stedet placere sig som en slags tredjepart der gør det muligt at skabe et mere gennemskueligt oversættelsesmarked. Hjemmesiden skal dels fungere som en slags mægler mellem kunder og oversættere, som kan finde "den perfekte jobmatch" baseret på de individuelle oversætteres profiler og den kompetence de kan tilbyde. Dels som et forum, der kan fremme effektivitet og nye kommunikationskanaler og -metoder til at udveksle viden inden for oversættelsesindustrien.

Der vil blive opbygget et interaktivt netværk så den enkelte oversætter kan profileres i forhold til vedkommendes specialer og erfaringer med tidligere oversættelsesopgaver. Når en kunde kontakter markedspladsen med en specifik oversættelsesopgave, kan LanguageWire således indsamle pristilbud fra mulige leverandører og præsentere kunderne for tilbuddene og leverandørernes profiler. For at øge kundernes tillid til oversættelserne vil man evt. også tilbyde en evaluering af prøveoversættelser. 

Sprogteknologi som middel til at øge effektiviteten inden for oversættelse

"Vort mål er at gøre det nemmere for alle parter at benytte sprogteknologi"

Mindre virksomheder i Danmark har generelt ikke investeret i sprogteknologiske løsninger, dels på grund af manglende kendskab, dels på grund af de økonomiske og organisationsmæssige omkostninger, det involverer. LanguageWire ønsker at øge forståelsen for sprogteknologiens fordele, opbygge netværk hvor man kan udveksle viden og genbruge oversættelser og fremme god praksis inden for disse områder (herunder validering af oversættelser og udvikling af standardterminologi for specifikke brancher eller emneområder).

Hjemmesiden vil tilbyde nyttig information for både oversættere og kunder. Ekspertpaneler vil besvare hyppige spørgsmål, og det er planen på længere sigt at opbygge fælles oversættelseshjælpemidler (så som flersprogede termbaser og oversættelseshukommelse). "Vi forestiller os at grupper af små eller mellemstore virksomheder opbygger fælles databaser, som kan benyttes af oversættere, når de udfører specifikke oversættelsesopgaver."

Virksomheden er bevidst om de udfordringer dette involverer, ikke mindst ved at skulle overbevise kunderne om fordelene ved at dele deres data med andre og skulle løse juridiske spørgsmål om ejendomsret og adgang til data. Der er også store organisationsmæssige udfordringer i at opstille valideringsprocesser som kan sikre at kun korrekte og acceptable oversættelser bliver lagret i databaserne. For at kunne opnå dette er det nødvendigt at interessegrupper så som oversættere, kunder og relevante brancheorganisationer involveres i at opstille retningslinjer for god praksis.

Valg af den rigtige teknologi

LanguageWire undersøger i øjeblikket de forskellige sprogteknologiske værktøjer, som findes. Selvom de endnu ikke er begyndt at teste de forskellige systemer, har de en rimelig ide om hvad de har behov for. De planlægger at tilbyde en centraliseret løsning på internettet og leder derfor efter det mest anvendelige produkt med en ASP løsning. Det skal være muligt for oversættere at downloade relevante dele af en database til brug i forbindelse med specifikke oversættelsesopgaver. Virksomheden ønsker ideelt at udvikle et nært samarbejde eller endda indgå et partnerskab med leverandøren af den pågældende teknologi for at sikre løbende støtte og udvikling af teknologien.

Fordele for både kunder og leverandører

Virksomheden forudser fordele for både kunder og leverandører af oversættelsesydelser. Kunderne vil nyde godt af markedets øgede gennemskuelighed ved at kunne opnå den bedste pris og leveringstid såvel som en øget tillid til kvaliteten af oversættelserne, de benytter. Leverandører af oversættelsesydelser vil på den anden side kunne koncentrere sig om deres primære aktivitet, oversættelse, mens LanguageWire tager sig af markedsføring og fakturering. 

Opbygningen af interessenetværk, anvendelsen af oversættelsesteknologi og udveksling af viden vil både lette oversætterens arbejde og garantere ensartede oversættelser af høj kvalitet inden for specifikke brancher.

Det vil være gratis for både kunder og leverandører at blive registreret på markedspladsen, og LanguageWire modtager kun honorar for afsluttede og godkendte oversættelsesopgaver. Den ekstra service i form af oversættelsesværktøjer og andre hjælpemidler som vil blive stillet til rådighed på internettet i løbet af 2001, vil blive finansieret ved hjælp af licensaftaler.

Et skridt ad gangen

LanguageWire's endelige vision er at "opbygge en global og uafhængig markedsplads med totalløsninger for oversættelsesydelser". De er klar over at det med sådan et ambitiøst projekt er nødvendigt at tage et skridt ad gangen og gradvis opbygge hjemmesidens funktioner. Det første skridt vil være at opbygge en internetmarkedsplads, og i første omgang vil de satse på markedet for små og mellemstore oversættelsesopgaver. Sprogteknologiske løsninger og fælles data og hjælpemidler vil blive tilføjet til hjemmesiden senere hen. For at kunne yde service til det internationale marked vil hjemmesiden også i stigende grad blive udvidet til at dække de europæiske hovedsprog.

Nancy L. Underwood
© Center for Sprogteknologi

IMAGE

Tilbage til Successhistorier