Til Euromap-DKs hjemmeside This story in English
Translator's Workbench hos Lingtech


Hos Lingtech har man for længst indset, at sprogteknologiske værktøjer er en god støtte, når målet er effektivitet, høj kvalitet og konsekvente oversættelser. Derfor vil Lingtech også i fremtiden holde øje med nye sprogteknologiske værktøjer, der giver mulighed for at producere endnu bedre oversættelser på endnu kortere tid.

I 1993 indførte Lingtech automatisk maskinoversættelse, men efter nogle år måtte de konstatere, at de havde brug for endnu et værktøj, og valget faldt på et system med oversættelsehukommelse. "Oversættelseshukommelsen har sat os i stand til at genbruge en langt større del af tidligere oversatte tekster. For nogle teksttypers vedkommende kan op til 50% af teksten oversættes ved at genbruge gammelt materiale", siger direktør Annelise Bech. Systemet reducerer den tid, der skal bruges på en oversættelse og øger konsekvensen i teksten samtidig. "Vores kapacitet er øget betydeligt, og det er blevet nemmere at fastholde vores position på markedet". Oversætterne er også meget tilfredse med systemet, "noget af det arbejde der traditionelt betragtes som kedeligt, findes simpelthen ikke længere", siger Annelise Bech.
 

Lingtech er et oversættelsesbureau, der blev grundlagt i 1993. Oprindeligt med det formål at oversætte patenttekster for patentbureauet Hoffman-Bang, men Lingtech voksede hurtigt og er i dag et af Danmarks tre førende oversættelsesbureauer specialiseret i oversættelse af komplicerede tekster. Blandt Lingtechs kunder hører nogle af Danmarks største firmaer og organisationer, især inden for fagområderne teknik, mekanik og farmaci, men de har også mange kunder i resten af Europa. Lingtech oversætter fra engelsk, tysk og fransk til dansk eller vice versa og udfører også tekstrevision. Lingtech har 14 ansatte og ca. 50 freelance-oversættere tilknyttet virksomheden.

Hvorfor indføre sprogteknologi

Man forudså et voksende antal patentansøgninger på grund af den europæiske patentkonvention samt en aftale om europæiske patenter. (Et patent indleveres på enten engelsk, tysk eller fransk til EPO (European Patent Office) og skal oversættes til nationalsproget inden det indleveres hos den nationale myndighed). Lingtech blev derfor etableret for at dække det voksende behov for oversættelse af patenttekster og helt fra begyndelsen blev det bestemt, at man ville gøre brug af den nyeste og mest avancerede sprogteknologi, dvs. automatisk maskinoversættelse. Man besluttede, at der skulle udvikles et system skræddersyet til Lingtechs behov og resultatet blev PaTrans, som er et maskinoversættelsessystem til oversættelse af patenttekster fra engelsk til dansk. PaTrans viste sig hurtigt at være en rigtig god investering, men behovet for at oversætte andre teksttyper samt andre sprogpar voksede i takt med, at nye kunder kom til. Så derfor begyndte Lingtech at se sig om efter et andet værktøj, der kunne dække disse behov.

Lingtech valgte Translator's Workbench

Lingtech valgte at anvende Translator's Workbench fra TRADOS, fordi det var indlysende, at en meget stor del af teksterne var potentielt genanvendelig, hvis blot man havde det rette værktøj, og desuden havde de et stort ønske om at få bedre styr på terminologien.
 

Tidligere blev termer for sprogparret engelsk-dansk kodet og gemt i PaTrans, men anvendelsen af terminologi for andre sprogpar var ikke lige så kontrolleret. En del termer lå i forskellige filer, andre fandtes på papir og nogle termer var slet ikke dokumenteret noget sted. Desuden havde de fleste oversættere ikke adgang til termer gemt i PaTrans, fordi PaTrans er baseret på Unix-systemet og oversætterne arbejder på PC-platforme. Lingtech havde udviklet retningslinjer til sprogrevisorerne for oversættelse af termer, men disse retningslinjer omfattede kun sparsomme terminologilister på papir. Det stod derfor helt klart, at Lingtech havde brug for et værktøj til at gemme, vedligeholde samt gøre virksomhedens terminologi tilgængelig for alle.

Genbrug af tidligere oversatte sætninger havde også en høj prioritet, fordi de samme eller lignende tekststykker ofte skal oversættes igen og igen. Tidligere var det nødvendigt at søge i de forskellige filer og derefter bruge kopier/indsæt funktionen, men eftersom Lingtech har 1.200-1.500 oversættelsesopgaver om året, kunne det være en vanskelig opgave at finde et brugbart tekststykke, og i hvert fald var det et meget tidskrævende arbejde.

Strategi ved implementering af Translator's Workbench

Implementeringsfasen forløb uden de store problemer. Man startede med en simpel strategi delt op i to hovedområder. Først skulle den eksisterende terminologi fra PaTrans kopieres over i MultiTerm (terminologiværktøjet i Translator's Workbench), for at give alle oversættere adgang til virksomhedens terminologi. Strategiens andet hovedområde havde flere underpunkter, heriblandt en analyse af mængden og typen af repetitioner i forskellige teksttyper. Et andet punkt gik ud på at finde den mest hensigtsmæssige måde at udnytte alle de muligheder, som Translator's Workbench kan byde på. Annelise Bech understreger, at fleksibilitet var et meget vigtigt element i deres strategi: "Ved at evaluere på vores arbejde med jævne mellemrum, kunne vi hele tiden justere på strategien, så vi ikke kørte fast i en masse problemer".

En person var ansvarlig for implementering af strategien, men ved at inddrage mindst en ansat fra hver afdeling, havde alle afdelinger mulighed for at komme med ønsker og kommentere på de forskellige forslag. På den måde kunne alle forslag belyses fra alle vinkler, inden en beslutning blev truffet.

Lingtech påbegyndte implementeringen af Translator's Workbench i efteråret 1998, og i marts 1999 har man kun få løse ender tilbage. Lingtech stødte kun på ganske få problemer i opstartfasen, og disse vedrørte hovedsagelig systemets håndtering af formler og fodnoter. Den skandinaviske distributør af TRADOS-produkter har imidlertid givet god støtte og vedledning til løsning af disse problemer.

TRADOS WinAlign

Lingtech anvendte WinAlign til at oprette en oversættelseshukommelse med virksomhedens gamle oversættelser. WinAlign er et værktøj, som kan parre sætninger i en kildesprogstekst med de ækvivalente oversættelser i målsprogsteksten. På den måde kan man genanvende oversættelser, som er produceret uden brug af Translator's Workbench og få et stort udbytte af systemet lige fra starten. Lingtech brugte WinAlign på 2.500-3.000 sider, og selvom de selvfølgelig måtte kontrollere om sætningerne var parret korrekt, har det kun været nødvendigt med få rettelser. "Patentekster er særdeles velegnede til et værktøj som WinAlign, fordi en sætning i kildesprogsteksten altid svarer til en og kun en sætning i målsprogsteksten", siger Annelise Bech.

Annelise Bech fortæller, at den største fordel ved at bruge et system med oversættelseshukommelse er, at oversætterne ikke længere behøver bruge tid på at lede efter gamle oversættelser. Hun forklarer, at når man anvender et maskinoversættelsessystem som fx PaTrans kan det ikke undgås, at nogle sætninger oversættes forkert. Disse fejl skal korrigeres i revisionsfasen, men de kan kun rettes i selve dokumentet - de kan ikke gemmes i PaTrans og bruges i fremtidige oversættelser. Så næste gang den samme sætning optræder, skal de samme fejl rettes igen. Derfor er integration af de to systemtyper, som PaTrans og Translator's Workbench repræsenterer, en stor fordel.

Hvad har Lingtech opnået med Translator's Workbench

Oversætterne hos Lingtech kunne hurtigt mærke, at arbejdet gled lettere med Translator's Workbench. "Efter at have arbejdet med systemet i 3 måneder begyndte vi at kunne se resultater, og vi forventer at opnå det fulde udbytte af systemet efter 6 måneder. Genanvendelsesprocenten for tekster inden for fagområdet mekanik var i november 1998 15-20%, og fra december til februar 1999 voksede den til 50%", siger Annelise Bech. Desuden er det blevet langt nemmere at kontrollere og vedligeholde terminologien, eftersom alle termer gemmes et sted og er tilgængelige for alle ansatte.

Lingtechs ansatte spilder ikke længere tid på oversættelser, de har set igen og igen. Oversættelsesarbejdet er blevet mere spændende og de ansatte har mere tid til at udvikle deres faglige færdigheder. Annelise Bech siger: "Ved at bruge oversættelseshukommelse er oversættelserne blevet mere konsekvente end før, Lingtechs kapacitet er øget og virksomheden er blevet mere konkurrencedygtig".

Gode råd fra Lingtech

Annelise Bech har også nogle gode råd til virksomheder, der overvejer at implementere et sprogteknologisk værktøj, "nøgleordene er en velstruktureret arbejdsgang, fleksibilitet samt vilje til at investere de nødvendige ressourcer i udarbejdelse af fornuftige implementeringsplaner samt i oplæring i det pågældende system", og Annelise Bech taler af erfaring. Da Lingtech implementerede PaTrans var metoden ofte 'prøv dig frem og gør dine egne erfaringer', og den metode var både besværlig og tidskrævende. Men på det tidspunkt fandtes der ingen 'opskrifter' at gå frem efter.

Annelise Bech konkluderer: "Lingtech har for længst indset, at sprogteknologiske værktøjer har stor betydning for oversættelsesbranchen, og vi vil hele tiden holde øje med de nye værktøjer, der kommer på markedet, så vi kan producere endnu bedre oversættelser på endnu kortere tid".

Denne artikel er baseret på et interview hos Lingtech A/S med direktør Annelise Bech den 9. marts 1999. Vi takker for hendes hjælp og samarbejde.

  Tilbage til Successhistorier