Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit

Københavns Universitet, Njalsgade 80, lokale 6.1.48

15. november 2001, kl. 13.15 - 16.00

Program

13.15 - 13.20  Velkomst
     Bente Maegaard, direktør, Center for Sprogteknologi 
13.20 - 14.00  MT Summit VIII - generelle tendenser
     Bente Maegaard, direktør, Center for Sprogteknologi MT Summit VIII samlede brugere, producenter og forskere der beskæftiger sig med oversættelses-værktøjer. I dette oplæg vil jeg give et overblik over de emner som foredragene beskæftigede sig med og nogle af de tendenser man kunne uddrage. Jeg vil også rapportere fra en panel om brugerbehov som jeg ledede..
14.00 - 14.40 Eksempelbaseret maskinoversættelse (EBMT)
     Hanne Fersøe, souschef, Center for Sprogteknologi Denne overskrift dækker over en række forskellige metoder og kombinationer af metoder til maskin-oversættelse. De er alle baseret på adgang til at udtrække viden fra store to-sproglige parallelle tekstsamlinger (såkaldte parallelle korpora) samt anvendelse af denne viden i oversættelsesprocessen. 

På MT Summit VIII blev der afholdt en dags workshop med 8 foredrag om EBMT, og jeg vil i min fremstilling prøve at resumere de væsentligste problemstillinger samt fortælle om en demo af et sådant system fra Microsofts forskningsafdeling.

14.40 - 15.00  Kaffepause
15.00 - 15.35 Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen
     Nancy Underwood, seniorrådgiver, Center for Sprogteknologi Der findes ikke et enkelt sprogteknologisk værktøj som er velegnet til løsning af alle oversættelsesopgaver inden for alle sprogpar. Derfor oplever vi i øjeblikket en stigende tendens til at kombinere forskellige typer sprogteknologiske produkter for at effektivisere og kvalitetsforbedre oversættelsesarbejdet. Det er en udvikling de kommercielle udviklere er meget opmærksomme på, og derfor bliver disse produkter i stadig stigende grad udviklet med henblik på integration.

I mit oplæg vil jeg fremlægge erfaringer fra softwarefirmaet SAP som har arbejdet med oversættelsesværktøjer de sidste 10 år. SAP har gennem hele denne periode arbejdet på at forbedre oversættelsesprocessen bl.a. ved udvikling af egne værktøjer og integration af disse med hyldevareprodukter.

15.35 - 16.00 Diskussion