Maxon

Hvad er Maxon for et firma, hvor længe har det eksisteret ..?

Maxon Danamrk er et videnshus og vi leverer færdigdesignet løsninger til mobiletelefoner fra idefase til at de går i produktion i Korea. Vi er i Danmark ca. 100 ansatte, og i Maxon er man 4.500 ansatte i alt.

Hvordan håndterer man nødvendigheden af at skulle kunne flere sprog ?

Det at kunne flere sprog, det har vi grebet an på 2 forskellige måder. De fleste højtuddannet i dag, de kan engelsk det både i Korea og her i Danmark. Der er nogle enkelte højtuddannet og med mellemlange og korte uddannelser som ikke er så skrappe til engelsk. Det har vi håndteret på den måde at vi kører både eksterne engelske uddannelseskurser og nogle eksterne kurser. Ellers sender vi folk til udlandet hvor kurset forefindes på engelsk med et fagligt indhold.

Hvordan og hvor opstår der sprogbarrierer i forbindelse med forretningsmøder eller kontraktforhandlinger ?

De sprogbarrierer som vi er stødt ind i er selv om man er god til engelsk selv om man til daglig taler engelsk når det ikke er ens hovedsprog, når man ikke tænker på det, så indtræder der nogle kulturelle forskelle. Det er ikke helt ligegyldigt om man siger det som en dansker men på engelsk eller man siger det som Koreaner. Selvom man tro de er det samme der bliver sagt, så er det vidt forskelligt qua vores forskellige kulturelle baggrund. Som et eksempel på et problem som vi har oplevet omkring de forskelle der er eksempelvis når en koreaner sig 'it is very difficult' så betyder det faktisk at det er krop umuligt, men de vil meget nødig sige at det ikke kan lade sig gøre. Så derfor siger de at det er meget meget svært. Og det er bestemt ikke det samme. Hos os betyder det at det tager lidt længere tid.

Hvilken betydning har jeres sproglige og kulturelle indsats haft ?

Det er utroligt vigtigt at vi bliver bedre til generelt, det er at forstå hvor vigtigt det er som medarbejder i internationale virksomheder som der kommer flere og flere af, at forstå at vi er en del af en international kultur og at vi ikke bare kan være dansker og tale dansk, og det er danske kulturforskelle der er i centrum.

Vi er simpelthen nødt til at leve os ind i international forståelse for ellers har vi ingen fremtid


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!