GIGA

Hvad er GIGA, hvor længe har GIGA eksisteret ...

Giga var en virksomhed som blev startet i 1988 med det formål at udvikle integreret kredsløb i en sektor for Hersteds elektronik. Allerede i 1994 leasede vi et helt chip sæt med en hastighed som gjorde at vi blev kendt på det europæiske marked som værende førende. Så generelt handler vi ud over hele verden.

Hvad er GIGAs sprogstrategi?

For at følge en egentlig sprogstrategi så har vi i virksomheden valgt at vi koncentrerer os om engelsk. Så koncernsproget i virksomheden er engelsk. Det er klart at der er områder hvor det er meget rart at kunne andre sprog. Og når vi ansætter folk så vælger vi selvfølgelig folk ud, hvis de kan det sprog hvor de dækker området ud til de områder. Det kunne være Frankrig eller Tyskland, hvor det kan være en fordel at kende lokalsproget.

Hvad er baggrunden for valget af strategien ?

Årsagen til at vi har valgt engelsk som koncernsprog er helt klart at vi handler meget med USA Det gør at det er behageligt at snakke et sprog som de også kender og hele virksomheden her arbejder på samme sprog. De steder hvor vi ligesom afviger fra det er steder hvor det kan give os en vis fordel rent forhandlingsteknisk at kunne det lokale sprog.

Hvilke fordele har den sproglige og kulturelle indsats haft for firmaets eksport.

Ved at yde den indsats som vi har gjort for at udbrede folks sproglige og kulturelle viden der har opnået at vokse fra at være en lille lokal dansk virksomhed med salg til lokale virksomheder til en international virksomhed som formår at begå sig rundt omkring i hele verden. Hvis vi ikke havde gjort det havde virksomheden aldrig været der hvor den er i dag. Så er det også vigtigt at vi får brudt de sproglige og kulturelle barrierer og får fornemmelse for hvordan andre folkeslag tænker og taler og i det hele taget deres moral og konduite. Kan man ikke tilpasse sig den så hører man heller ikke til på det store internationale marked og det er faktisk der vi er på vej ud.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!