DANLAMP

Hvad er Danlamp ?

Danlamp er en nicheproducent af glødelamper. Der er kun 2 fabrikker i hele verden, der producerer disse glødelamper.

Hvilke lande eksportere Danlamp til ?

Vores primært eksportland er Tyskland., men vi eksporterer til hele Nordeuropa og vi eksporterer også til hele Nordamerika og vi har sågar eksport helt ud til Australien og New Zealand.

Hvordan håndterer I nødvendigheden af at skulle kunne flere sprog ?

Hvis vi ansætter personer der har udadvendt virksomhed - så er det klart at det er en forudsætning at de kan de sprog vi mener at skulle beherske her i firmaet, men ellers må vi efteruddanne selv om vi er klar over at det tager lang tid. Vi ser i øjnene da vi har vedtaget en ekspansiv politik at vi bliver nødt til at ændre på den politik i det øjeblik vi begynder at bearbejde andre markeder her i verden.

Hvordan vil man i firmate forberede sig sprogligt og kulturelt på de nye lande man vil eksportere til ?

De nye lande vi vil eksportere til, mht. at forberede os sprogligt og kulturelt, der har vi overvejet at tage kontakt til en enkelt virksomhed i det pågældende land. For der igennem at få etableret et relationship således at vi må blot erkende at vi kan ikke overkomme at sætte os ind i at kunne bearbejde det pågældende nationale marked herfra Danmark. Vi må have en samarbejdsparter og der igennem træne os i at klare det pågældende land hen ad vejen. Vi kan ikke klare det på anden vis.

Beskriv hvilke fordele den sproglige og kulturelle indsats har haft for firmaets eksport ?

Jeg har en fortid som ingeniør i Tyskland og senere også gennem 15 år har handlet og har haft kontakt med virksomheder i Tyskland. Her ser vi tydeligt den styrke at den indsigt vi har den har båret frugt idet vi har kunne øge vores markeds andele i Tyskland


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!