Axel Åkerman

Hvad er Axel Åkerman for et firma, hvor længe har det eksisteret, og hvilke lande eksporter I til ?

Axel Åkerman blev startet i 1924. Udover transformere laver vi så noget vi kalder netspændingsstabilisatorer. Så laver vi ground power units til forsyning af fly i lufthavnen. Som man kan forestille sig er dette produkt meget eksport-orienteret så vi har faktisk kun et par enkelte store lufthavne i Danmark, så vi er nødt til at komme ud over landets grænser hvis vi skal have afsat vores produkter. Så jeg vil tro at vi eksporter omkring 75% af vores samlet produktion. Vi er førende i Europa og det synes jeg er en flot position vi har opnået på 13 år. Det er vores primære marked, men vi sælger også i stigende grad til Mellemøsten og Fjernøsten og på det sidste er vi også kommet ind i Australien.

Hvorfor lægger firmaet vægt på sproglige egenskaber ?

Grunden til at vi lægger vægt på de sproglige egenskaber så er det som man måske kan forstå ud af forhistorien så har vi et meget sofistikeret produkt i og med at vi har et højteknologisk produkt, så føler vi også at vi er nødt til at have et sprogligt niveau som modsvarer produktets kvalitet, fordi vi synes at det skal være en stor sammenhæng. Det nytter jo ikke noget hvis vi sender et fint produkt på marked hvis manualen er skrevet på et håbløst tysk eller engelsk eller fransk. Så derfor lægger vi utrolig meget vægt på det.

I hvilke situationer har de ansatte brug for deres sproglig viden?

Vi har faktisk brug for sproglig viden stort set hele dagen. Fordi der går ikke 2 minutter uden at telefonen ringer og i halvdelen af tilfældene er telefonen fra udlandet. Så allerede i vores omstilling møder man kravet om at vores medarbejdere skal kunne sprog. Ellers er det i vores salgsafdeling det er i salgssituationer dels inden man laver et salg, der er også under slaget, hvor vi har gæster på besøg, som vil vide noget ekstra om vores produkter. Det kan være efter salget, hvor vi skal ud og evt. sætte et anlæg i drift et eller andet sted i verden, dels foregår denne kommunikation dels pr. skrift dels pr. telefon, dels ved at vi besøger kunden. Så vi har brug for sprog hele dagen.

Hvilke fordele har den sproglige og kulturelle indsats haft for firmates eksport ?

Der havde ingen eksport været hvis vi ikke have kunne tale udenlandsk. Vi er en lille nation og det er meget vigtigt at når vi er små så er vi nødt til at tilpasse os efter markedsvilkårene og vi er simpelthen pisket til at lære sprog.


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!