IMAGE

Konkurrenceevnen, kvaliteten og kommunikationen

Har din virksomhed en kommunikationsstrategi ? Produktionen er kvalitetssikret - er produktpræsentationen også det ?

Virksomhedsejere og sprogmedarbejdere - få Inspiration - kom til sprogseminar på TIC-Storstrøms Erhvervscenter, Marienbergvej 80, i Vordingborg den 26. februar 2001 fra 16 - 19.

Konsulent Lise Damsgaard fra Center for Sprogteknologi har undersøgt 5 danske virksomheders kompetence og behov for sproglig og kulturel viden. Hør om undersøgelsen og hvilke perspektiver, der kan uddrages af dens resultater.

Harald M. Jensen fra Storstrøm Amts Internationalt Sekretariat vil orientere om en interviewundersøgelse blandt 50 virksomheder i Storstrøms Amt under temaet "Hvordan står det til med sprogkompetencen i vores lokalområde".

Deltag i den efterfølgende diskussion og få inspiration til, hvordan din virksomhed kan forbedre kvaliteten af den sproglige kommunikation.

Der vil i forbindelse med arrangementet blive serveret en let anretning. Deltagelse er gratis men tilmelding nødvendig - sidste frist den 23. februar 2001. Yderligere oplysning: Ingemarie Søndergaard 5534 0155

(ims@sec.stam.dk)