IMAGE

Resumé af dansk ELISE undersøgelse Baggrund

Formålet med dette projekt er at udvide den undersøgelse, som blev lavet i EU-projektet ELUCIDATE, og som blev finansieret af Leonardo da Vinci Programmet. ELUCIDATE-projektet dækkede følgende lande: Frankrig, Tyskland, Spanien og England, og blev udført i perioden 1994 til 1997.

Forgængeren til ELUCIDATE-projektet var ‘FLAIR’, som fandt sted i 1992 og 1993 i Sønderjylland, Baskerlandet i Spanien, det sydvestlige Tyskland, den nordlige del af Holland, og Nordengland.

Formålet med denne ELISE undersøgelse er at analysere, hvilken viden danske eksport- virksomheder har om fremmedsprog og kulturel viden.

Denne undersøgelse finder sted sideløbende i andre europæiske lande: Irland (nord og syd), Skotland, Sverige og Holland. I Danmark er undersøgelsen baseret på et udvalg af danske eksport- virksomheder.

Fakta

Det danske sprog tales af ca. 5 millioner danskere, men forstås af en del af befolkningen fra de øvrige nordiske lande. Så for at kunne kommunikere med andre lande, er kendskab til andre sprog en nødvendighed. Engelsk og tysk er normalt obligatorisk for alle skolebørn i dagens Danmark.

Eksportmarkeder

Danmark eksporterer til det meste af verden, og eksportandelene varierer fra branche til branche.

Denne undersøgelse er baseret på et spørgeskema, som blev sendt ud til 906 danske eksportvirksomheder indenfor følgende brancher: beklædnings-, eletronik-, telekommunikation-, stål-, plast-, bygnings- og medicinalvareindustrien. 52 virksomheder besvarede skemaet, og undersøgelsen baserer sig på deres besvarelser.

Virksomhedsprofiler

Der er kommet mindst et besvaret spørgeskema fra hver af de udvalgte brancher, og besvarelserne kommer fra alle landsdele i Danmark. Både små og mellemstore virksomheder med en årsomsætning på mindre end 2m EURO til mere end 20m EURO er repræsenteret i undersøgelsen. De fleste af virksomhederne er danskejede med en eksportaktivitet på 50- 100 %, mest koncentreret i Europa.

Brug af fremmedsprog

Undersøgelsen viser at de mest brugte sprog i danske eksportvirksomheder er engelsk, tysk, fransk, svensk og spansk. Brugen af svensk kan forklares med at Sverige er naboland til Danmark, og hører til blandt de store danske eksportsmarkeder. Brugen af de øvrige sprog kan forklares med at det er de mest brugte forhandlingssprog.

Endvidere viser undersøgelsen at danske eksportvirksomheder har et meget højt antal ansatte med kendskab til fremmedsprog, 88,5 %

 

Sproglige og kulturelle barrierer

Besvarelserne viser at danske eksportører er veludrustede til at kommunikere med fremmede lande. Kun 28,8% af de adspurgte virksomheder udtrykker at de af forskellige årsager, er stødt ind i sproglige barrierer.

37% af virksomhederne har oplevet kulturelle barrierer, specielt i Japan, Fjernøsten, i Mellemøsten og Afrika.

Det sker dog også at firmaerne støder på kulturelle barrierer i Tyskland, Frankrig og Skandinavien.

Kun 6% af de adspurgte erkender at de har mistet kontrakter pga. sproglige eller kulturelle barrierer.

Sprogundervisning

Alle virksomhederne lægger vægt på sprogkundskaber, når de ansætter nyt personale, men kun 56% af virksomhederne har modtaget sprogundervisning inden for de sidste 3 år. Undervisningen har hovedsagelig været i engelsk og tysk.

Imidlertid har 62% af virksomhederne planer om sprogundervisning inden for de næste 3 år. Den forestående undervisning skal ses som et led i udvidelser af markedetsområder eller for at forbedre eksisterende færdigheder.

Moderne sprogværktøjer

Undersøgelsen viser at mange virksomheder bruger eller har planer om at bruge moderne sprogværktøjer i forbindelse med deres arbejde. Det mest populære værktøj er elektroniske ordbøger, efterfulgt af terminologidatabaser, medens oversættelseshukommelser og maskinoversættelse er produkter, som virksomhederne ikke bruger ret meget, men som man har til hensigt at bruge i fremtiden.

Sprogstrategi

42,3% af virksomhederne i undersøgelsen har indført en sprogstrategi

  • alle retningsliner skal være på dansk og engelsk
  • al dokumentation, referater, etc. skal være på engelsk
  • al kommunikation med kunden skal foregå på engelsk eller tysk
  • alle datterselskaber i udlandet skal kunne tale lokalsproget med kunden
  • alle ansatte skal kunne klare sig i skrift og tale på engelsk
  • alt skrevet materiale til kunderne skal revideres af en sprogmedarbejder før det forlader virksomheden
  • brug af lokale agenter for at fremme eksporten

 

Fremtidige krav

50% af virksomhederne har planer om at udvide deres eksportmarked til lande, hvor man ikke umiddelbart taler sproget, og derfor er der behov for indlæring af nye sprog.

 


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Valid XHTML 1.0!