Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 53b
Side: 126 v
Titel: Adelus tages af Kloster
Trykt: U
Udgivet i: DgF: 407 Ab (Aa: VII 136-137)
Kommentar: VII 144a
Generelle oplysninger: Hele strofen er overstreget.


[1]
Kongen oc rigen rider kongen og rigen ridder
di sade offuer taffel[-]bord, |  de sade over tavlebord,
Alt sadt her peder alt sad her Peder
oc hand taled aldrig eth ord, |  og han talet aldrig et ord,
:: Der gleder sig mangen stolt Iomfru | :::: der glæder sig mangen stolt jomfru ::