DanNet

DanNet er et forsknings- og udviklingsprojekt der går ud på at udarbejde et dansk leksikalsk-semantisk ordnet; dvs. en sprogresurse hvor ords betydningsstruktur og interne relationer er udtrykt i et formelt sprog og derved gjort anvendelige for IT-systemer der arbejder med intelligent informationshåndtering.

I projektet drages der nytte dels af ekspertisen i de to samarbejdsmiljøer Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og Center for Sprogteknologi (CST), KU, dels to nyligt færdiggjorte datasamlinger for dansk, nemlig Den Danske Ordbog og den danske sprogteknologiske ordbase STO/SIMPLE.

Projektet er støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd i perioden 2005-2007.

CST's kontaktperson: Bolette Sandford Pedersen

Projektets hjemmeside


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid XHTML 1.0 Strict