UDOG i Aalborg: Delprojekt 6

Deltagere: Inger Lytje: inger@hum.auc.dk http://www.hum.auc.dk/~inger og Anne Rasmussen: anne@hum.auc.dk

Delprojekt 6 har arbejdet med udforskning af dansk ordforråd og grammatik baseret på kognitiv lingvistisk teori. Inden for den ramme opfattes sprog som en vidensbaseret proces, der afspejler konceptualisering og organisering af viden.

Anne Rasmussen har i forbindelse med UDOG skrevet en ph.d. afhandling: Metaforisk Ræsonneren. I afhandlingen udvikles på konstruktiv vis en metaforteori, som danner grundlag for en formel metaformodel baseret på konceptuel grafteori. Denne model vil kunne danne grundlag for implementering af metaforer i sprogteknologiske systemer specielt i forbindelse med organisering af leksikon og implementering af en leksikalsk semantik.

Inger Lytje har arbejdet med parsing af danske tekster baseret på kognitiv grammatik ved Ronald Langacker. Sætninger analyseres i tre semantiske kategorier: proces, relation og ting, hvilket resulterer i en relationel model repræsenteret som konceptuel graf. Kategorierne inddeles leksikalsk i semantiske underkategorier baseret på en kognitiv semantik (Se Lytje, I. (1995) "Computer modelling of Text Comprehension", in: Eugene H. Casad(ed.) Cognitive Linguistics in the Redwoods Berlin: Walter de Gruyter & Co. s. 867-891. Et sprogteknologisk system - Gratex - til undervisning i dansk sprog og grammatik er blevet udviklet på baggrund heraf, se http://www.lytje.dk


Last Modified: 28. april 1998